Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school > Kosten voor ouders > Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Ouderbijdrage digitale leermiddelen.

Steeds meer scholen geven onderwijs via digitale leermiddelen zoals een tablet of laptop. Of u daarvoor moet betalen is afhankelijk van het schoolbeleid en de regels over de vrijwillige ouderbijdrage. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders, de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor veel ouders en scholen is het onduidelijk of de ouderbijdrage de digitale leermiddelen zoals een tablet of laptop dekt.

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=S3SoWkKdA-c

Keuzemogelijkheid voor ouders 

Er zijn veel verschillende situaties mogelijk bij het werken met digitale leermiddelen. Of de school ouders bij de aanschaf iets te kiezen geeft, bepaalt wie voor het digitale leermiddel hoort te betalen. Kunnen ouders zelf kiezen welke tablet of laptop zij kopen? Of bepaalt de school welk apparaat ouders moeten kopen en aan welke voorwaarden het apparaat moet voldoen?

Niet gekoppeld aan een platform 

Als een school ervoor kiest om de boeken op een digitale manier beschikbaar te stellen is een tablet of laptop een mogelijkheid. Als de school geen specifiek platform eist, kunnen ouders zelf kiezen welk digitaal leermiddel ze aanschaffen. Het voordeel van vrijheid in de keuze van een platform is dat je in vele prijsklasses een keuze kunt maken. Een tweedehands tablet die voldoende opslagruimte heeft kan al volstaan.

School bepaalt 

Dat wordt anders wanneer een school ervoor kiest om een specifiek platform in te voeren. Als de school beslist dat iedereen een iPad moet hebben om zijn schoolboeken te ontvangen bepaalt de school dus het platform, de minimale eisen en als ze vervolgens ouders vragen bij te dragen is die ouderbijdrage voor digitale leermiddelen ook vaak hoger dan wanneer daar eigen keuzes in gemaakt kunnen worden. Een school die kiest voor een specifiek platform, geen keuze biedt aan ouders (wel of niet in de iPad-klas) en ouders toch ervoor laat betalen is in overtreding.

Aparte iPadklas of schoolbeleid 

Soms kiest een school voor een aparte klas binnen de school waar de lessen via de iPad of een ander digitaal leermiddel worden gegeven. Biedt de school ook ‘gewoon’ onderwijs aan, zonder dat de iPad nodig is? Dan mag de school een bijdrage voor de iPadklas verplichten. U kunt dan namelijk ook kiezen voor het reguliere onderwijsaanbod.

Kan de school het anders doen? 

De school kan ervoor kiezen om over te gaan op het gebruik van iPads of enige andere vorm. Met de leverancier kunnen goede afspraken gemaakt worden over verstrekking, gebruik, onderhoud en kosten. Verder kan met het lokale bedrijfsleven gezocht worden naar mogelijkheden tot sponsoring, maar eigen budgetten kunnen ook benut worden. De school mag ouders vragen om een vrijwillige bijdrage maar deze mag niet als een verplichting ervaren worden.

De rol van de MR 

Een school die kiest om met tablets of iPads te gaan werken overlegt dit met de medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten ook ouders. Zij gaan ook over de hoogte en de bestemming van de vrijwillige bijdrages die een school aan ouders vraagt. U kunt dus altijd ook de medezeggenschapsraad vragen om de achtergrond van het invoering van tablets of iPads op school.

Wat kunt u doen? 

U kunt een brief (per e-mail of per post) sturen naar de leidinggevende van de school. Daarnaast kunt u de Onderwijsinspectie een melding hierover sturen. Die ziet erop toe dat scholen hun middelen doelmatig besteden en rechtmatig verwerven. Tenslotte kunt u samen met andere ouders gezamenlijk een brief sturen aan de directie van de school. Scholen zullen dan hun handelswijze hierop moeten aanpassen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolkosten mbo

Voor een mbo-opleiding worden vaak kosten in rekening gebracht. Wij zetten voor u op een rij met welke kosten u te maken krijgt.

Lees meer
Dossier

De vrijwillige ouderbijdrage

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.