Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Bewegingsonderwijs.

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen. Dit mogen scholen zelf bepalen. Het verschilt daarom ook van school tot school hoeveel gymles leerlingen krijgen.

Basisonderwijs

Bewegingsonderwijs is een kerndoel in het basisonderwijs. Basischolen moeten hier dus aandacht aan besteden. Hoe de lessen in het basisonderwijs worden ingevuld is dus aan de school zelf. De bekostiging van het bewegingsonderwijs loopt via het eigen budget van de scholen en scholen kiezen zelf waar de financiële prioriteiten liggen.

Voortgezet onderwijs

Wat betreft lichamelijke opvoeding is er geen norm voor een absoluut aantal uren, maar is het aantal uren lichamelijke opvoeding dat voor 1 augustus 2005 door de school werd gegeven het uitgangspunt. In de notitie ‘Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?’ is de beleidslijn uitgewerkt die de Onderwijsinspectie als uitgangspunt hanteert in het toezicht. De beleidslijn is in afstemming met het ministerie van OCW opgesteld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de wens van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) om de uren voor het vak lichamelijke opvoeding te kwantificeren en te borgen.

Schoolzwemmen

Momenteel is er vanuit de overheid geen wetgeving over zwemles als verplicht onderdeel van het bewegingsonderwijs. Niet alle basisscholen bieden schoolzwemmen aan. Gemeente en school beslissen hier gezamenlijk over. Is het schoolzwemmen verplicht, dan is de school verantwoordelijk voor de kosten. De school mag jou wel om een vrijwillige bijdrage vragen.

De basisschool en het zwembad zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind tijdens het schoolzwemmen. Zij moeten met elkaar afspreken hoe zij toezicht houden tijdens de zwemles.

Extra activiteiten als schoolzwemmen worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Wil je of kun je de ouderbijdrage niet betalen? Dan mag de school jouw kind niet uitsluiten van schoolzwemmen als het een verplichte activiteit is. Is het schoolzwemmen niet verplicht en heb je voor deze activiteit geen bijdrage betaald? Dan kan jouw kind worden uitgesloten van de zwemlessen. De school moet dan tijdens schooluren wel voor opvang van jouw kind zorgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vormingsonderwijs

Openbare scholen en samenwerkingsscholen moeten vormingsonderwijs aanbieden als ouders daarom vragen. Wat is vormingsonderwijs?

Lees meer
Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.