Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Vormingsonderwijs.

Openbare scholen en samenwerkingsscholen moeten vormingsonderwijs aanbieden als ouders daarom vragen. Wat is vormingsonderwijs? Welk kind heeft hier recht op? En hoe vraag je vormingsonderwijs aan voor je kind? We leggen het hier voor je uit.

Wat is vormingsonderwijs?

In de wet  is opgenomen dat elke openbare basisschool en samenwerkingsschool vormingsonderwijs aan moet bieden wanneer ouders hierom vragen. Het gaat om één uur per week waarin kinderen les krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming op hun eigen basisschool. Deze richting kiest de ouder zelf. Vormingsonderwijs wordt gegeven door een vakleraren uit diverse levensbeschouwelijke en religieuze stromingen. Deze vakleraren zijn niet verbonden aan de basisschool van je kind.

Keuzevrijheid voor ouders

Ouders hebben de vrijheid om een specifieke levensbeschouwing te kiezen, zoals boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor vormingslessen waarbij vakleraren uit verschillende levensbeschouwingen gezamenlijke lessen verzorgen.

De lessen zijn alleen voor kinderen van de ouders die hiervoor gekozen hebben. Klasgenoten die hier niet bij aansluiten, blijven op dat moment bij de eigen leraar. Scholen zorgen ervoor dat de kernvakken, rekenen en taal, niet tijdens het uur vormingsonderwijs wordt gegeven.

Hoe aanvragen

Als ouder vraag je vormingsonderwijs voor je kind aan bij de schooldirecteur. De schooldirecteur onderzoekt dan of er nog meer ouders zijn die graag vormingsonderwijs voor hun kind willen. Je kunt ook contact opnemen met de MR (medezeggenschapsraad) van de school van je kind. Die kan meedenken over het aanbieden van vormingsonderwijs op de school van je kind.

De school moet informatie over vormingsonderwijs opnemen in de schoolgids.

Geen kosten voor ouders en scholen

Ouders en scholen hoeven niet te betalen voor vormingsonderwijs. Vormingsonderwijs wordt door de overheid betaald. Het aanvragen van vormingsonderwijs gaat via het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer
Dossier

Lentekriebels en seksuele vorming

Is seksuele vorming verplicht? En welke regels gelden er? Dat lees je hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.