Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Lessen en vakken > Profielkeuze havo en vwo

Profielkeuze havo en vwo.

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk. Een vervolgopleiding vraagt soms een bepaald vak of profiel. Belangrijk om daar bij de profielkeuze rekening mee te houden.

De vier profielen

Er is keuze uit vier verschillende profielen. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Dit zijn de vier profielen:

  • Natuur en Techniek: binnen dit profiel zijn de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde verplicht. Daarnaast is er keuze voor één van de volgende profielkeuzevakken: natuur, leven en technologie, informatica, biologie of wiskunde D.
  • Natuur en Gezondheid: binnen dit profiel zijn de vakken wiskunde A, biologie en scheikunde verplicht. Daarnaast is er keuze voor één van de volgende profielkeuzevakken: natuur, leven en technologie, aardrijkskunde of natuurkunde.
  • Economie en Maatschappij: binnen dit profiel zijn de vakken wiskunde A, economie en geschiedenis verplicht. Daarnaast is er keuze voor één van de volgende profielkeuzevakken: bedrijfseconomie, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of een moderne vreemde taal
  • Cultuur en Maatschappij: binnen dit profiel is het vak geschiedenis verplicht. Op de havo is ook een moderne vreemde taal verplicht, op het vwo is wiskunde C verplicht. Daarnaast is er keuze voor twee profielkeuzevakken. De eerste keuze is tussen aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, of economie. Voor het tweede profielkeuzevak is de keuze tussen: kunstvakken, filosofie of een moderne vreemde taal.

De school hoeft niet alle profielkeuzevakken aan te bieden. Bekijk dus goed welke profielkeuzevakken mogelijk zijn. Soms betekent de keuze voor een bepaald keuzevak dat feitelijk twee profielen gevolgd worden. Op het diploma worden dan beide profielen vermeld.

De profielkeuze

Voor veel kinderen is het lastig om een keuze te maken uit de verschillende profielen. Er zijn een aantal dingen van belang bij de keuze:

  • Welke vakken vindt het kind leuk;
  • Voor welke vakken haalt een kind goede cijfers;
  • Welke vervolgopleiding wil het kind gaan doen, of welke richting wil het kind op;
  • Welke keuzevakken biedt de school aan naast het profiel.

De mentor kan helpen met de keuze voor een profiel. Ook een profielkeuzetest kan helpen.

Keuzevakken

Naast de profielkeuzevakken kiest een kind ook een vak in het vrije deel. De school bepaalt zelf welke keuzevakken zij aanbiedt. Het aanbod van keuzevakken kan afhankelijk zijn van de profielkeuze. Dit heeft vaak te maken met het rooster. Soms is deelname aan een keuzevak daarnaast afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. Dit mag, als de school dit van tevoren laat weten.

Het gemeenschappelijk deel

Naast de profielvakken volgen alle kinderen ook de vakken uit het gemeenschappelijk deel. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming of lichamelijke opvoeding en op het vwo een tweede moderne vreemde taal. Ook maakt elk kind verplicht een profielwerkstuk.

Aanvullende eisen door de school

Sommige scholen stellen aanvullende eisen om een bepaald profiel te mogen doen. Voor het profiel natuur en techniek wordt bijvoorbeeld gevraagd om een gemiddelde van minimaal een 6.7 voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde. De school mag extra eisen stellen, mits deze eisen vooraf duidelijk zijn voor ouders en kinderen.

Vervolgopleiding

De profielkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding. Voor een studie op het HBO of de Universiteit wordt specifieke voorkennis verwacht. Een bepaald profiel of vak kan dan een vereiste zijn voor toelating tot de studie. Het is dus raadzaam om daar rekening mee te houden bij de profielkeuze.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vormingsonderwijs

Openbare scholen en samenwerkingsscholen moeten vormingsonderwijs aanbieden als ouders daarom vragen. Wat is vormingsonderwijs?

Lees meer
Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer
Dossier

Lentekriebels en seksuele vorming

Is seksuele vorming verplicht? En welke regels gelden er? Dat lees je hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.