Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Niet verplichte vakken.

De basisschool mag het vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken zoals Frans, Duits, godsdienst. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad meepraten over deze vakken met de school.

Eigen beleid

De school heeft ruimte om zelf te bepalen hoe de lessen gegeven worden en welk lesmateriaal hiervoor gebruikt wordt. De wet schrijft niet voor hoe een school onderwijs moet geven. Op school gaat het niet alleen om de kerndoelen, maar ze willen uw kind ook op andere gebieden helpen ontwikkelen, zoals sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een goede werkhouding
  • voor hun eigen mening opkomen
  • met respect luisteren en reageren
  • zelfvertrouwen ontwikkelen
  • verantwoordelijkheid nemen
  • feiten en meningen van elkaar onderscheiden

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer
Dossier

Lentekriebels en seksuele voorlichting

Is seksuele voorlichting verplicht? En welke regels gelden er? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bewegingsonderwijs

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.