Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Seksuele voorlichting.

Op de basisschool, in het speciaal onderwijs en in de onderbouw van de middelbare school is seksuele voorlichting verplicht. De manier waarop de school dit invult verschilt per school.

Seksuele voorlichting

Scholen moeten aandacht besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs staat dit opgenomen in de kerndoelen. Wat er besproken wordt in de klas en de manier waarop het besproken wordt, is afhankelijk van de groep of klas waar uw kind in zit. De informatie is zo passend bij de leeftijd van uw kind.

Kerndoelen

Het onderwijs moet voldoen aan een aantal kerndoelen. Deze zijn per onderwijstype vastgesteld. Seksualiteit en seksuele diversiteit hebben hierin een plek:

Basisonderwijs en speciaal onderwijs
Kerndoel 38 en 53: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
Het SLO heeft dit kerndoel uitgewerkt per groep.

Voortgezet onderwijs, de onderbouw
Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Rol van ouders

Ouders kiezen meestal bewust voor een school met een bepaalde identiteit. U mag verwachten dat de seksuele voorlichting past bij deze identiteit. U mag ook verwachten dat de voorlichting past bij de leeftijd van uw kind. Ouders praten formeel niet mee over de inhoud van het onderwijs, dus ook niet over het bespreken van seksualiteit. Seksuele voorlichting is echter een gevoelig onderwerp. Daarom ligt het voor de hand dat er serieus wordt omgegaan met mening van ouders over de invulling van deze lessen. Ook mag de veiligheid van de leerlingen niet in het geding komen.

Lesmaterialen

Kenniscentrum Rutgers heeft speciale aandacht voor seksualiteit op school. Voor basisscholen organiseren zij jaarlijks de Week van de Lentekriebels. Rutgers heeft voor scholen een lespakket ontwikkeld dat bij de invulling van de lessen kan helpen. Ook Gay & School, onderdeel van School en Veiligheid, heeft lesmateriaal voor in de klas ontwikkeld. Voor middelbare scholen en het MBO is de Lang Leve de Liefde Award in het leven geroepen. Deze wordt elk jaar op Valentijnsdag uitgereikt. Voor middelbare scholen en het MBO is ook lesmateriaal beschikbaar.
Naast de methodes van Rutgers is er ook een alternatief beschikbaar: Wonderlijk Gemaakt. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt op christelijke basisscholen.

Seksuele ontwikkeling

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van seksualiteit bij kinderen en pubers? Lees dan de brochure van Rutgers over de normale seksuele ontwikkeling per leeftijdscategorie. Ook Opvoeden.nl heeft hierover informatie voor ouders per leeftijdscategorie.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer
Dossier

Bewegingsonderwijs

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen.

Lees meer
Dossier

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.