Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Lessen en vakken > Lentekriebels en seksuele voorlichting

Lentekriebels en seksuele voorlichting.

Elke basisschool en middelbare school is verplicht om seksuele voorlichting te geven. Wat zijn de regels over lentekriebels en seksuele voorlichting? En wat bespreekt de school met mijn kind? Welk lesmateriaal wordt gebruikt en welke rol heb je hierin als ouder? Lees er hier alles over.

Seksuele voorlichting op school verplicht?

Scholen zijn verplicht om seksuele voorlichting te geven tot en met de onderbouw van de middelbare school. Dat staat in de kerndoelen. Daarin zijn alle verplichte lesonderwerpen vastgelegd. Relaties en seksualiteit zijn daarin als onderwerp opgenomen.

Wat vertelt de school allemaal?

Wat de leraar precies in de lessen bespreekt verschilt per school. Op de basisschool gaat het in ieder geval over vriendschap, relaties en verliefdheid. Ook aanraken en je grens aangeven worden besproken. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende meningen en perspectieven over seksualiteit. Want: niet iedereen kijkt daar hetzelfde naar. De lesstof moet wel bij de leeftijd van de kinderen passen. Leerlingen in groep 3 krijgen uiteraard andere lesstof dan leerlingen in groep 8. In de onderbouw van de middelbare school ligt de nadruk op het respecteren van verschillende meningen en manier van leven. En er is aandacht voor respectvol omgaan met relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit.

Lesmaterialen en methoden

De school van jouw kind maakt voor dit onderwerp waarschijnlijk gebruik van lesmateriaal van bijvoorbeeld Kenniscentrum Rutgers of een andere aanbieder. Deze lespakketten over seksualiteit op school zijn afgestemd op de verschillende leeftijden en klassen. Kenniscentrum Rutgers heeft een lespakket Kriebels in je buik ontwikkeld voor basisscholen. De methode Wonderlijk Gemaakt wordt voornamelijk gebruikt op christelijke basisscholen. School en Veiligheid heeft met Gendi lesmaterialen ontwikkeld en een overzicht gemaakt van de andere beschikbare materialen. De school is niet verplicht om één van deze lesmaterialen te gebruiken, maar mag ook zelf invulling geven aan het onderwerp.

Week van de Lentekriebels en Lang Leve de Liefde Award

Een groot aantal basisscholen doen mee aan de Week van de Lentekriebels. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door Rutgers. Voor middelbare scholen en het MBO is de Lang Leve de Liefde Award in het leven geroepen. Deze wordt elk jaar op Valentijnsdag uitgereikt. Lang Leve de Liefde stelt ook lesmaterialen beschikbaar voor middelbare scholen en het MBO.

Je rol als ouder

Seksuele voorlichting en seksualiteit is een onderwerp, waar je als ouder van je kind ook een grote rol in hebt. Als je bewust voor een school hebt gekozen met een bepaalde identiteit, mag je verwachten dat de seksuele voorlichting op school past bij deze identiteit. Je mag ook verwachten dat de voorlichting past bij de leeftijd van jouw kind. Als je vragen hebt over de methode op school, vraag aan de leraar welk lesmateriaal ze gebruiken. Zo kan je ook zien, wat je kind leert in de klas en dat ook thuis bespreekbaar maken.

Ouders in de MR

Als je je zorgen maakt of vragen hebt over het lesmateriaal, kan je dit voorleggen aan de ouders in de medezeggenschapsraad. Zij vertegenwoordigen jou als ouder op school en zij kunnen dit onderwerp en bijvoorbeeld de keuze voor het lesmateriaal bespreken met de directeur van school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer
Dossier

Bewegingsonderwijs

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen.

Lees meer
Dossier

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.