Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Verplichte vakken.

Op de basisschool krijgt jouw kind wettelijke verplichte vakken, deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. Alle kinderen in Nederland krijgen deze verplichte vakken op school.

Kerndoelen

De verplichte vakken op de basisschool staan beschreven in kerndoelen. Deze kun je vinden in het Kerndoelenboekje van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De vakken in de kerndoelen beschreven zijn:

  • Nederlands en in Friesland ook het Fries
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, lessen over natuur en techniek, burgerschapsvorming, geestelijke stroming, verkeersles en staatsinrichting)
  • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
  • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen)

Godsdienst of levensbeschouwing

Op een bijzondere school krijgen leerlingen meestal godsdienstlessen of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het bestuur van een bijzondere basisschool kan deze vakken verplicht stellen.

Ontwikkeling kind volgen

Veel ouders vinden het belangrijk te weten hoe hun kind leert. Kinderen leren nu rekenen en taal vaak anders dan hun eigen ouders dat leerden. Toch zijn er veel ouders die graag kennis maken met wat en hoe hun kind nu taal en rekenen leert. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind op het gebied van taal en rekenen goed volgen met de boekjes van ‘Snap je kind!‘. Per groep worden begrippen en werkwijze van taal en rekenen uitgelegd aan ouders. Daarbij zitten ook tips hoe thuis op een speelse manier met jouw kind te oefenen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vormingsonderwijs

Openbare scholen en samenwerkingsscholen moeten vormingsonderwijs aanbieden als ouders daarom vragen. Wat is vormingsonderwijs?

Lees meer
Dossier

Doe meer met taal: 5x tips voor ouder en kind

We delen 5x praktische tips om ouders en kind te helpen met taal.

Lees meer
Dossier

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Lees meer
Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.