Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Verplichte vakken.

Op de basisschool krijgt uw kind wettelijke verplichte vakken, deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. Alle kinderen in Nederland krijgen deze verplichte vakken op school.

Kerndoelen

De verplichte vakken op de basisschool staan beschreven in kerndoelen. Deze kunt u vinden in het Kerndoelenboekje van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De vakken in de kerndoelen beschreven zijn:

  • Nederlands en in Friesland ook het Fries
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, lessen over natuur en techniek, burgerschapsvorming, geestelijke stroming, verkeersles en staatsinrichting)
  • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
  • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen)

Godsdienst of levensbeschouwing

Op een bijzondere school krijgen leerlingen meestal godsdienstlessen of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het bestuur van een bijzondere basisschool kan deze vakken verplicht stellen.

Ontwikkeling kind volgen

Veel ouders vinden het belangrijk te weten hoe hun kind leert. Kinderen leren nu rekenen en taal vaak anders dan hun eigen ouders dat leerden. Toch zijn er veel ouders die graag kennis maken met wat en hoe hun kind nu taal en rekenen leert. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind op het gebied van taal en rekenen goed volgen met de boekjes van ‘Snap je kind!’. Per groep worden begrippen en werkwijze van taal en rekenen uitgelegd aan ouders. Daarbij zitten ook tips hoe thuis op een speelse manier met uw kind te oefenen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode op te vangen.

Lees meer
Dossier

Seksuele voorlichting

Op de basisschool, in het speciaal onderwijs en in de onderbouw van de middelbare school is seksuele voorlichting verplicht.

Lees meer
Dossier

Bewegingsonderwijs

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen.

Lees meer
Dossier

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.