Home > Nieuws > Kennisbank > MBO > Stagepact mbo voor een betere vergoeding en tegen discriminatie

Stagepact mbo voor een betere vergoeding en tegen discriminatie.

23 februari 2023 Nieuws

Mbo-studenten krijgen een passende vergoeding voor hun stage. Bovendien komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. Nu nog krijgen veel studenten te maken met stagediscriminatie, maar dat moet door een pakket maatregelen tot het verleden gaan behoren. Het zijn enkele hoofdpunten uit het onlangs gesloten Stagepact mbo.

In dat stagepact mbo staan in totaal 55 maatregelen en afspraken die door een brede groep van jongerenorganisaties, mbo-scholen, bonden, docenten, werkgevers en overheden is ondertekend. Het is de bedoeling dat de overeenkomst tot 2027 gaat lopen.

Financiële veranderingen

De overeenkomst betekent goed nieuws voor mbo-studenten. Zo hoeven ze straks geen hoge reiskosten meer te maken om op hun stageplek te komen. Ze krijgen vanaf dit jaar namelijk een onkostenvergoeding. Verder maken werkgevers aanvullende afspraken die worden vastgelegd in  cao’s. Studenten die werk en opleiding combineren krijgen naast een onkostenvergoeding een arbeidscontract en loon dat voldoet aan de wettelijk vastgestelde bedragen.

Betere ondersteuning

Ook de begeleiding wordt beter. Zo komen er per stage drie contactmomenten tussen de student, opleiding en leerbedrijf, waarvan ten minste één op de stageplek. Verder is het aan de mbo-opleidingen om hun stagebeleid te verbeteren, zodat studenten zich goed voorbereid, geïnformeerd, gezien en gesteund voelen.

Stagediscriminatie

In het Stagepact staat verder dat de overheid, scholen en leerbedrijven moeten samenwerken om iets te doen aan stagediscriminatie. Dat gebeurt onder meer door mbo’ers bij een leerbedrijf te plaatsen zonder sollicitatieprocedure. De zogenoemde ‘klikgesprekken’ tussen stagiair en bedrijf, waarin gekeken wordt of er een match is, verdwijnen. Daardoor spelen persoonlijke kenmerken geen rol meer.

Studenten met meer ondersteuning

Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte kan het vervelend zijn dat deze klikgesprekken verdwijnen. Zij zijn afhankelijk van een goede voorbereiding, maatwerk en een goede match. Voor deze studenten die maatwerk extra hard nodig hebben, is het goed om hier attent op te zijn. Ouders & Onderwijs heeft ervoor gepleit dat de vooroordelen waarmee studenten met een ondersteuningsvraag worden geconfronteerd worden meegenomen in het Stagepact. Hopelijk is hier nog ruimte voor bij de evaluatie van de proef.

Mbo-vragen

Heb je een vraag over het mbo? Neem dan vooral een kijkje op onze themapagina mbo. Je vindt daar alle belangrijke info bij elkaar.  Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers van het Adviespunt. Voor een luisterend oor of gewoon een duidelijk antwoord op je vraag.

Gerelateerde onderwerpen

Stagediscriminatie

Het mag niet, maar helaas gebeurt het wel: stagediscriminatie.

Lees meer

Belangrijke moties mbo-debat aangenomen

Dinsdagmiddag waren de stemmingen over de moties die waren ingediend tijdens het mbo-debat in de Tweede Kamer afgelopen week. Wat viel op? Vooral dat twee belangrijke moties over stagediscriminatie en ouderbetrokkenheid konden rekenen op een meerderheid.

Lees meer

Tweede Kamer praat over mbo. Dit is wat je moet weten

De afgelopen weken waren twee mbo-debatten in de Tweede Kamer. De onderwerpen die werden besproken waren (stage)discriminatie van studenten met een ondersteuningsvraag en de rol van ouders in het mbo. Hier lees je welke punten in het debat aandacht hebben gekregen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.