Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Studiefinanciering en ov-studentenkaart

Studiefinanciering en ov-studentenkaart.

In het mbo, hbo en wo krijg je te maken met studiefinanciering en de ov-studentenkaart. Jouw kind krijgt pas vanaf 18 jaar studiefinanciering. Wel is het mogelijk om al eerder een ov-chipkaart aan te vragen.

Tot 18 jaar

Is jouw kind jonger dan 18? Dan is er geen recht op studiefinanciering. Je kind betaalt dan ook geen les- of cursusgeld. De overheid gaat ervanuit dat je de kinderbijslag gebruikt voor de kosten die je maakt voor jouw kind. Soms kun je ook een kindgebonden budget krijgen via de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Om in aanmerking te komen, mag het inkomen van jou en je partner niet te hoog zijn. Ook je vermogen mag niet te hoog zijn. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Vanaf 18 jaar

Vanaf hun 18de hebben studenten recht op studiefinanciering. Dit is alleen het geval als je kind een bol-opleiding volgt. Er gelden andere regels als jouw kind geen Nederlandse identiteit heeft. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs en een ov-studentenkaart. Het aanvragen van studiefinanciering doe je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar vind je ook informatie en aanvraagformulieren. Een student heeft maximaal vier jaar recht op studiefinanciering.

Ov-studentenkaart

De ov-studentenkaart heet formeel het studentenreisproduct. Mbo-studenten die een voltijds bol-opleiding volgen, kunnen hiermee gratis of tegen korting reizen met het openbaar vervoer. Jouw kind heeft vanaf de start van de opleiding recht op de ov-chipkaart. Voor mbo-1 en mbo-2 leerlingen is deze gratis. Voor mbo-3 en mbo-4 studenten is de kaart een lening. Jouw kind moet deze terugbetalen als er binnen 10 jaar geen diploma is behaald. Meer informatie over de ov-studentenkaart vind je op de website van DUO. Hier kun je ook een aanvraag doen.

Gift of lening

Studiefinanciering en ov-studentenkaart zijn niet altijd gratis. Volgt je kind een mbo-3 of mbo-4 opleiding? Dan zijn de basisbeurs, eventueel aanvullende beurs en ov-studentenkaart een lening. Als je kind de studie binnen 10 jaar afsluit met een diploma verandert de lening in een gift. Haalt jouw kind geen diploma? Dan moet hij de kosten terugbetalen aan DUO. Volgt je kind een mbo-1 of mbo-2 opleiding? Dan is de ontvangen financiering altijd een gift en hoeft hij/zij dus niets terug te betalen. Meer informatie vind je op de webiste van DUO.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Terugkoopregeling ongebruikte schoolboeken mbo

Sinds 2021 is elke mbo-school verplicht ongebruikte schoolboeken terug te kopen. Hoe werkt dat? En welke regels gelden daarbij? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bijdrage schoolkosten via mbo studentenfonds

In sommige situaties kan je kind een bijdrage krijgen uit het mbo studentenfonds. Wanneer komt je kind daarvoor in aanmerking?

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.