Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Studiefinanciering en ov-kaart mbo-studenten

Studiefinanciering en ov-kaart mbo-studenten.

Als student in het mbo heeft je kind mogelijk recht op studiefinanciering en een ov-studentenkaart. Wat zijn de voorwaarden? Waar heeft je kind recht op? Hoe vraag je het aan? En hoe zit het met terugbetalen? In dit artikel leggen we het je uit.

Voorwaarden studiefinanciering mbo

Sommige mbo-studenten hebben recht op studiefinanciering. Je kind komt ervoor in aanmerking als:

  • Je kind 18 jaar of ouder is.
  • Je kind een BOL opleiding volgt.

Waar heb je recht op?

Een student heeft maximaal vier jaar recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs en aanvullende beurs.

  • Basisbeurs: De basisbeurs is voor alle studenten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De hoogte van het bedrag hangt af van de woonsituatie van je kind. Je kind krijgt een hoger bedrag als die niet meer thuis woont.
  • Aanvullende beurs: Of je kind recht heeft op een aanvullende beurs hangt af van jouw inkomen en dat van je partner. Ook het aantal kinderen dat beide ouders verzorgen en een mogelijke studieschuld zijn hierop van invloed.

Ov-studentenkaart voor mbo’ers

Niet alle mbo-studenten kunnen een ov-studentenkaart aanvragen. Alleen studenten vanaf 16 jaar oud die een voltijds bol-opleiding volgen, hebben recht op de ov-kaart. Zij kunnen hiermee gratis of tegen korting reizen met het openbaar vervoer. Jouw kind heeft er vanaf de start van de opleiding recht op. De ov-studentenkaart heet formeel het studentenreisproduct.

Gift of lening?

Of de ontvangen studiefinanciering en ov-studentenkaart een gift of lening zijn hangt af van de opleiding die je kind volgt:

  • Entreeopleiding en mbo 2: de studiefinanciering en ov-studentenkaart zijn altijd een gift. Je kind hoeft dus niets terug te betalen als de opleiding niet wordt afgemaakt.
  • Mbo 3 en 4: de studiefinanciering en ov-studentenkaart zijn in eerste instantie een lening. Als je kind de studie binnen 10 jaar afsluit met een diploma verandert deze lening in een gift. Dan hoeft je kind dus ook niets terug te betalen. Maakt je kind de opleiding niet af? Dan moet die de kosten van de studiefinanciering en de ov-studentenkaart terugbetalen aan DUO.

Meer informatie, aanvragen en hoogte studiefinanciering

Het bedrag dat je kind aan studiefinanciering ontvangt verschilt per jaar en situatie. Informatie over de hoogte van de studiefinanciering vind je op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar vind je ook data waarop het geld wordt overgemaakt, verdere informatie en aanvraagformulieren.

Jonger dan 18 jaar

Is jouw kind jonger dan 18? Dan is er geen recht op studiefinanciering. Je kind betaalt dan ook geen les- of cursusgeld. De overheid gaat ervanuit dat je de kinderbijslag gebruikt voor de kosten die je maakt voor jouw kind. Daarnaast is het voor sommige ouders mogelijk om een extra financiële bijdrage te krijgen. Bijvoorbeeld via het kindgebonden budget, het mbo studentenfonds. Mbo-scholen moeten ook ongebruikte boeken terugkopen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Terugkoopregeling ongebruikte schoolboeken mbo

Hoe werkt een terugkoopregeling en wat zijn de regels? Lees het hier.

Lees meer
Dossier

Moeite met betalen schoolkosten?

De rekening voor schoolspullen kan aardig oplopen. Lees wat je kunt doen.

Lees meer
Dossier

Bijdrage schoolkosten via mbo studentenfonds

Het mbo studentenfonds: wanneer komt je kind daarvoor in aanmerking?

Lees meer
Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.