Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Organisatie van de MR > Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut.

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad moet hiermee instemmen.

Inhoud medezeggenschapsstatuut 

In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij een schoolbestuur voor alle aangesloten scholen is geregeld. De regels die erin staan gelden dan ook voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en voor de medezeggenschapsraad (MR) van de aangesloten scholen. 

Verplichte onderwerpen 

Het is verplicht om in ieder geval de volgende onderwerpen op te nemen in het statuut: 

  • faciliteitenregeling (scholing, reiskosten, inschakelen deskundigen, kosten voor administratieve ondersteuning en gebruik van voorzieningen);
  • onderlinge informatieverstrekking;
  • overzicht van de diverse raden voor medezeggenschap en hun bevoegdheden; 
  • samenstelling van de medezeggenschapsraden, GMR en andere raden; 
  • wie met de MR en de GMR overlegt namens het schoolbestuur. 

Vaststelling medezeggenschapsstatuut 

Het statuut wordt opgesteld door het schoolbestuur. Het document wordt vastgesteld nadat twee derde van de GMR instemt. De GMR heeft daarmee inspraak op de inrichting van de medezeggenschap op school. 

Gratis modelstatuten 

Op de website Sterk Medezeggenschap zijn onder meer modelreglementen beschikbaar voor de medezeggenschap op school. Er zijn verschillende statuten voor de medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook voor de ondersteuningsplanraad. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden.

Lees meer
Dossier

Financiële stukken

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur.

Lees meer
Dossier

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsreglement

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.