Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Havo en vwo.

Wat betekent vwo en wat betekent havo? Wat is het verschil tussen havo en vwo? En hoe lang duurt vwo en hoeveel jaar is havo? Lees er alles over in dit artikel.

Het verschil tussen havo en vwo?

Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijs). Met een vwo-diploma kan je kind doorstromen naar de universiteit of het hbo. Doorstromen naar het mbo kan ook, mits je kind een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 vwo.

Havo duurt 5 jaar en is een voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Doorstromen naar het mbo kan ook, mits je kind een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 havo.

De structuur van de havo

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Met een havo-diploma kan je kind doorstromen naar een hbo-opleiding of het vwo. Havo-leerlingen worden ook wel ‘havisten’ genoemd. Havisten doen examen in 7 vakken.

De structuur van het vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar. Met een vwo-diploma kan je kind doorstromen naar de universiteit of het hbo.  Doorstromen naar het mbo kan ook, mits je kind een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 vwo. Vwo-leerlingen doen examen in minimaal 8 vakken.

Binnen het vwo wordt onderscheid gemaakt tussen het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het diploma staat vermeld of een leerling gymnasium of atheneum heeft gevolgd.

Brede brugklassen

In de onderbouw worden op veel scholen brede brugklassen aangeboden, zoals havo/vwo. Dat geeft leerlingen wat meer tijd om zich te ontwikkelen en op een passend niveau terecht te komen.

Verplichte vakken en profielkeuze

In de eerste drie leerjaren van de havo  en het vwo volgen leerlingen een algemeen aanbod van verplichte vakken. Aan het eind van het derde jaar kiest elke leerling een profiel. Leerlingen kunnen uit vier profielen kiezen.

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Doorstromen van havo naar vwo

Wil je kind na het behalen van het havodiploma naar het vwo? Dan moet voldaan worden aan de toelatingseisen van de school. Hierover kun je informeren bij de school waar je kind het vwo wil volgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.