Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Hulp voor ouders > Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij kunnen onafhankelijke clientondersteuning inschakelen.
De onafhankelijke clientondersteuner kan helpen bij het organiseren van de zorg op school of het opstellen van een familiegroepsplan. Ook kan de clientondersteuner helpen bij het voeren van gesprekken met hulpverleners of gemeente.

Verplichting van de gemeente

Uw gemeente heeft de plicht cliëntondersteuning in te kopen. Het kunnen beroepskrachten zijn, geschoolde of getrainde vrijwilligers, en/of ervaringsdeskundigen. Cliëntondersteuners geven informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en onderwijs. Zij hebben kennis van wettelijke kaders of weten waar deze kennis in hun netwerk te vinden is. Zij helpen u antwoorden te vinden op uiteenlopende vragen, en verwijzen door naar een beroepskracht als uw ondersteuningsvraag hun kennis te boven gaat.

Onafhankelijk

Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner uw belangen kan behartigen en vertrouwelijk met informatie kan omgaan. De cliëntondersteuner wordt niet beïnvloed door financiële of andere belangen en is geen onderdeel van de hulpverlening in uw gezin. Als u het idee heeft dat de cliëntondersteuner in uw situatie niet onafhankelijk kan zijn dan kunt u om een ander vragen.

Iedere gemeente moet dit dus regelen, al ziet het er per gemeente wel anders uit. U kunt bij uw gemeente vragen hoe u de onafhankelijke cliëntondersteuner kunt bereiken. Elke gemeente moet daar een antwoord op hebben.

Informatie

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft samen met andere partijen (waaronder ook UW Ouderplatform) een folder gemaakt waarmee ze uitleg geven over de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs: waar kunt u terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht.

Lees meer
Dossier

Niet eens met ondersteuning of overplaatsen

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal onderwijs.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.