Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Hulp voor ouders > Passend onderwijs: waar kunt u terecht?

Passend onderwijs: waar kunt u terecht?.

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht. Allereerst kunnen ouders met vragen terecht bij Ouders & Onderwijs. Ook als u ergens in het overleg vastloopt kunt u ons altijd bellen voor overleg.

De eigen school van uw kind is het aanspreekpunt. Mocht u er met de school niet uitkomen, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband waaronder de school van uw kind valt. Daarnaast zijn er verschillende organisatie of loketten waar u terecht kunt als het onderwijs voor uw kind niet vanzelfsprekend is.

Zelf doen

Wanneer u belt of zichzelf meldt bij Ouders & Onderwijs zal gevraagd worden of u er met de school zelf uit kunt komen. Daar waar deze weg nog niet bewandeld is, is dat nog altijd het beste advies. In alle situaties geldt dat u als ouder eerst een aantal stappen moet hebben gezet. Uiteraard kunnen we u ook adviseren in deze stappen.

Verwijzen en contact houden

De mensen aan de telefoon zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen. Omdat niet altijd met één advies de situatie is op te lossen kunnen ze vragen om u terug te bellen. Zo houden we contact en kunnen we u ook in vervolgstappen adviseren. Om u goed te kunnen adviseren zijn een paar vragen van belang:

  1. Welke stappen heeft u al ondernomen (bijvoorbeeld overleg met leerkracht, met school, met samenwerkingsverband)?
  2. Is er sprake van onenigheid of conflict tussen ouders – school – samenwerkingsverband?
  3. Bent u het oneens met de adviezen en kunt u daar niet meer zelf uitkomen?
  4. Is er sprake van (dreigend) thuiszitten?

Oudervereniging Balans

Balans beantwoordt vragen van ouders over ontwikkelingsproblemen en passend onderwijs. BalansAdvies is er voor:

  • Algemene informatie over ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag
  • Vragen over de problemen en behandeling van uw kind
  • Vragen over regels en voorzieningen
  • Hulp bij het vinden van adressen van hulpverleners en andere voorzieningen in uw omgeving
  • Vragen over (passend) onderwijs

BalansAdvies beantwoordt vragen via een webformulier zowel voor leden van Balans als voor niet-leden. Ook bestaat de mogelijkheid op alle ochtenden van de week te bellen met de BalansAdvieslijn voor een inhoudelijk gesprek met een medewerker. Deze medewerker is dagelijks aanwezig van 10 tot 13 uur en te bereiken via 030-2255050.

Onderwijsconsulenten of onderwijszorgconsulent

De onderwijsconsulent komt in beeld wanneer u er met school en het samenwerkingsverband niet uitkomt. De Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek. De onderwijsconsulent komt doorgaans op huisbezoek om met u de situatie te bespreken. Samen maken ze een stappenplan waarin ook de school wordt betrokken. De onderwijsconsulent is erop gericht de situatie op te lossen en schoolgang weer mogelijk te maken. Zij schakelen daarbij partijen in die dit mogelijk kunnen maken. De regie ligt zoveel mogelijk bij u als ouder. Indien dit niet lukt, overleggen zij met u over de stappen die zij zullen gaan zetten.

Is er naast onderwijs ook zorg op school voor uw kind nodig dan kan een onderwijszorgconsulent helpen. In dat geval wordt u geholpen door een onderwijsconsulent die deskundig is in onderwijszaken waarbij ook zorg een rol speelt. Zij kunnen optreden als de zorg op school onduidelijk blijft. Zij zijn ook direct te benaderen via de onderwijsconsulenten.

Het Juiste Loket

Als er sprake is van zorg en onderwijs en het is in uw situatie onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het benodigde budget dan is Het Juiste Loket een goede vraagbaak. Zij weten wie waarvoor verantwoordelijk is en kunnen u hierin adviseren. U kunt een aanvraagformulier invullen voor een advies.

Rechten

Soms vragen ouders vooral om de rechten en plichten van henzelf of de school. In dat geval kunt u bij het Juridisch Loket vragen stellen over juridische zaken. Dit is een landelijk werkend loket waar juristen op allerhande juridische vragen antwoord geven. Hun dienstverlening is kosteloos.

De Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie lost zelf geen situaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid. Ouders kunnen het contactformulier invullen en daarin hun situatie uitleggen. Het contactformulier gaat naar het toezichthoudend team en dient als signaal.

Kinderrechtenverdrag

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag: een afspraak die 196 landen met elkaar hebben gemaakt over de rechten van kinderen. Het recht op goed onderwijs betekent dat een kind naar school moet kunnen gaan, en dat een kind goed les moet krijgen, op een manier die bij het kind past. Bij de kinderombudsman kunt u terecht met vragen of klachten wanneer de overheid of een school zich niet houdt aan het kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children.

Contact met de verschillende loketten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

Lees meer
Dossier

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer.

Lees meer
Dossier

Niet eens met ondersteuning of overplaatsen

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal onderwijs.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.