Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schoolondersteuningsprofiel.

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. Je vindt in ieder geval informatie over:

  • Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Informatie in de schoolgids

In de schoolgids staat informatie over het schoolondersteuningsprofiel van uw school. Dat is verplicht. Het ondersteuningsprofiel van de school van jouw kind vind je meestal via de schoolwebsite of in het schoolplan. Als je erom vraagt moet de school het jou verstrekken.

Regelmatig bijwerken

Een schoolondersteuningsprofiel is maximaal vier jaar geldig. Binnen die vier jaar moet de inhoud opnieuw bekeken en zo nodig aangepast worden. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer
Dossier

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Dossier

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders of wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Lees meer
Dossier

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om jouw kind goed te begeleiden op school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.