Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > Hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen.

Hoogsensitieve kinderen zijn gevoelig voor prikkels en verwerken deze intens, waardoor prikkels van buitenaf een diepere indruk maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze te verwerken. Bij hoogsensitiviteit kunnen ze meer dan anderen stemmingen aanvoelen of een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben.

Hoogsensitieve kinderen raken makkelijker overprikkeld. Dit kan zich uiten door woedeaanvallen, huilbuien of zich terugtrekken. Bij hoogsensitiviteit kunnen kinderen zeer creatief denken en makkelijk informatie overzien. Ze maken soms onverwacht slimme opmerkingen.

Kenmerken van hoogsensitieve kinderen zijn onder andere:

  • Last van labeltjes in kleding
  • Gevoelig voor harde geluiden
  • Stemming van anderen aanvoelen
  • Moeite met veranderingen
  • Eerst observeren, dan pas doen
  • Begaan met het lot van dieren
  • Rechtvaardigheidsgevoel
  • Diepgaande vragen stellen

Hoogsensitiviteit is geen ziekte of leerstoornis, maar een karaktereigenschap. Belangrijk is een kind te leren om te gaan met hoogsensitiviteit en de juiste begeleiding te bieden zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Op school zal een hoogsensitief kind wat zich veilig voelt en les krijgt op een manier die aansluit bij zijn of haar belevingswereld een goede leerling zijn. Sluit het onderwijs niet aan bij deze belevingswereld, dan kan het een onzeker, ongeïnteresseerd kind lijken.

Lees meer over hoogsensitiviteit in het basisonderwijs in deze brochure.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.