Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Leerproblemen.

Leren op school lukt bij sommige kinderen niet zo goed. Dit kan tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt maar ook van langere aard. Bij sommige kinderen is de intelligentie er wel maar heeft het kind toch moeite met meekomen op school. Er kan dan sprake zijn van een leerprobleem.

Leerstoornis

Een leerprobleem kan veel oorzaken hebben. Soms sluit het schoolniveau niet goed aan bij het kennisniveau van een kind. Soms is er sprake van moeilijkheden met het verwerken van de informatie in de hersenen, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Soms heeft een kind last van aandachts- of concentratieproblemen. Ook prestatie- of motivatieproblemen komen veel voor. Een stoornis kan alleen worden vastgesteld na gedegen onderzoek en een diagnose door een bevoegde professional. De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

  • Dyslexie: deze kinderen hebben een probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
  • Dyscalculie: deze kinderen hebben een probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van rekenvaardigheden en wiskundekennis.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer
Dossier

Autisme

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag.

Lees meer
Dossier

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.