Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Leerproblemen.

Leren op school lukt bij sommige kinderen niet zo goed. Dit kan tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt maar ook van langere aard. Bij sommige kinderen is de intelligentie er wel maar heeft het kind toch moeite met meekomen op school. Er kan dan sprake zijn van leerproblemen.

Leerstoornis

Leerproblemen kunnen veel oorzaken hebben. Soms sluit het schoolniveau niet goed aan bij het kennisniveau van een kind. Soms is er sprake van moeilijkheden met het verwerken van de informatie in de hersenen, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Soms heeft een kind last van aandachts- of concentratieproblemen. Ook prestatie- of motivatieproblemen komen veel voor. Een stoornis kan alleen worden vastgesteld na gedegen onderzoek en een diagnose door een bevoegde professional. De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

  • Dyslexie: deze kinderen hebben een probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
  • Dyscalculie: deze kinderen hebben een probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van rekenvaardigheden en wiskundekennis.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Meer informatie

Veelgestelde vragen passend onderwijs

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.