Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Pesten in en om school

Pesten in en om school.

Pesten is een veelvoorkomend probleem op scholen én daarbuiten. Het laat niet alleen op je kind, maar ook op jou als ouder een grote indruk achter. Maar waar ligt de grens? Wanneer is er geen sprake meer van plagen, maar van pesten? Waar kan dit pestgedrag vandaan komen? Dat lees je in dit artikel.

Wat is pesten?

Helaas komt pesten op veel verschillende manieren voor. Je kunt hierbij denken aan iemand buitensluiten, uitschelden of zelfs aan fysieke agressie zoals duwen, slaan en schoppen. Ook het afpakken of kapot maken van spullen kan een vorm van pesten zijn. Ook buiten schooltijd gaat pesten soms door. Cyberpesten, ook wel online pesten genoemd, gebeurt vaak via Whatsapp en socialmediakanalen zoals Tiktok, Snapchat, Instagram en Facebook.

Soms is er sprake van één pester, maar in de meeste gevallen is er sprake van een groep met één of meerdere leiders. Helaas zijn er in zo’n groep ook veel volgers die meedoen met het pesten. Je kind kan zich op én buiten school onveilig voelen, doordat het pesten vaak stiekem gebeurt en het zich maar blijft herhalen.

Kenmerken van pesten

  • Het gebeurt steeds opnieuw en vaak overeen langere periode
  • Er is sprake van een duidelijk machtsverschil tussen de pester/dader en je kind/het slachtoffer. De pester is bijvoorbeeld fysiek en/of sociaal sterker.
  • Het is bewust bedoeld om iemand te kwetsen. Ook als het niet bewust bedoeld is kan het voor een kind voelen als pesten. In dat geval is het natuurlijk net zo belangrijk om actie te ondernemen.

Waarom pest iemand?

Veel jonge kinderen onderzoeken welk gedrag wel en niet sociaal geaccepteerd wordt. De volgende signalen kunnen vroege signalen van pestgedrag zijn:

  • Hij wil heel graag de aandacht in een groep krijgen.
  • Hij wil graag zijn eigen onzekerheid verbergen.
  • Hij reageert zijn frustratie af op andere kinderen.
  • Je kind is al eens eerder gepest en wil dit voorkomen door zelf te pesten.
  • Hij wil heel graag populair zijn of is juist erg jaloers.
  • Hij is eenzaam en verveelt zich vaak.

Herken je je kind in deze signalen? Wanneer je het vermoeden hebt dat jouw kind zich schuldig maakt aan het pesten, is het belangrijk om hulp te bieden. Je kind leert op die manier de gevolgen van het pesten begrijpen. Dit kan pesten in de toekomst voorkomen.

Gevolgen van pesten

Wanneer je kind gepest wordt, kan dit vergaande gevolgen hebben. Door het pesten kan het zijn dat je kind zich niet meer veilig voelt of dat hij het vertrouwen in zichzelf kwijt is. Wanneer je kind langdurig gepest wordt, kan het effect hebben op de leerprestaties en de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind. Het kan zelfs zijn dat je kind zich zo onveilig voelt dat hij niet meer naar school durft te gaan. Om deze reden is het erg belangrijk om snel hulp in te schakelen.

Pesten op school tegengaan

Het creëren van een veilige omgeving waar ieder kind zichzelf kan zijn is niet alleen thuis belangrijk, maar ook op school. Het is belangrijk om snel en adequaat op te treden wanneer een kind gepest wordt, vanwege de ernstige gevolgen. Wat zet de school concreet in om het pesten te voorkomen? Is de school verplicht om pesten tegen te gaan en aan te pakken? Tot hoever reikt zich dat? Hieronder lees je daar meer over.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Expert Patricia Bolwerk: ‘Zo ga je om met cyberpesten’

Wat kun je als ouder doen tegen cyberpesten? We spraken erover met Stop Pesten Nu oprichtster Patricia Bolwerk.

Lees meer
Dossier

Is pesten strafbaar?

Hoe zit het met straffen op school? En is pesten strafbaar volgens de wet? Lees het antwoord.

Lees meer
Dossier

Hulp voor je gepeste kind

Welke hulp kun je inschakelen voor je kind? En wat kun je zelf doen om je kind te helpen? Lees het hier.

Lees meer
Dossier

Help! Het pesten stopt niet

Soms lukt het niet om het pesten te stoppen. Lees wat je dan kunt doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.