Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Pesten in en om school.

Scholen zijn verplicht om pesten tegen te gaan en te zorgen voor een veilige school. Toch is pesten nog steeds een veel voorkomend probleem op scholen. Pesten heeft verschillende vormen: uitsluiting, verbale of fysieke agressie of het pesten gebeurt online. Het pesten gebeurt meestal op en in de omgeving van de school, via sociale media en gaat soms ook daarbuiten verder.

Wat is pesten? 

Pesten gebeurt op verschillende manierenSoms wordt één kind systematisch buitengesloten door een groep kinderen, maar een kind kan ook door één kind gepest worden. Er kan sprake zijn van verbaal pestgedrag: een kind wordt uitgescholden of er worden vervelende berichten via WhatsApp gestuurd. Het komt ook voor dat een kind fysiek gepest, geduwd of geslagen wordt. Iemands spullen afpakken of stukmaken is ook een vorm van pesten. 
Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Pesten heeft drie duidelijke kenmerken: het is bewust bedoeld om iemand te kwetsenhet gebeurt steeds weer en over een langere periode en er is sprake van een duidelijk machtsverschil tussen de pester/dader en de gepeste/het slachtoffer. Pesten herhaalt zich en gebeurt vaak stiekem, daarom voelt een gepest kind zich onveilig op school en daarbuiten. 
Pesten kan vergaande gevolgen hebben voor de gepeste, zelfs tot in de volwassenheid. Het is daarom erg belangrijk om snel en adequaat op te treden tegen pestgedrag. 

Online pesten 

Pesten komt voor op en om scholen maar ook daarbuiten kan het doorgaan. Steeds vaker worden leerlingen online gepest via WhatsAppSnapchat of Facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein gebeurt, heeft het wel een grote uitwerking op hoe een leerling zich op schoovoelt. Daarom is het ook bij online pesten belangrijk om de school te betrekken. Stichting School & Veiligheid geeft veel informatie over pesten en sociale media. 

Maatregelen van de school 

Elke school heeft een zorgplicht voor sociale veiligheid op school. Er is een veiligheidsbeleid opgesteld waarin is opgenomen hoe de school met pesten omgaat. Op elke school is een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen die te maken hebben met pesten. Ouders kunnen bij deze persoon terecht voor een gesprek over de pestsituatie.   

Wordt uw kind gepest? Lees dan wat u kunt ondernemen om het pesten te stoppen. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.