Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld

Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld.

18 maart 2021 Nieuws
Vrijwillige ouderbijdrage

Deze zomer is het eindelijk zover. Vanaf 1 augustus is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Het betekent dat leerlingen sowieso aan extra activiteiten kunnen meedoen. Of ouders die bijdrage betalen speelt niet langer een rol.

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen mee kunnen doen met alle activiteiten die de school organiseert. Scholen mogen een leerling geen gratis alternatieve activiteit aanbieden omdat de ouders niet betaald hebben. Dit alles moet vermeld worden in de schoolgids en het schoolplan.

Schoolbestuur

De vrijwillige ouderbijdrage geldt op basisscholen en middelbare scholen. Het is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Ook bepaalt het bestuur waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. Hiermee moet de medezeggenschapsraad van de school instemmen.

Extra activiteiten

Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Maar het kan ook gaan om bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en (langduriger) tweetalig onderwijs. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.

Uitsluiting

Ouders & Onderwijs vond al langer dat uitsluiting van kinderen door scholen niet wenselijk is. Voor ouders was het vaak onduidelijk of de bijdrage echt vrijwillig was. Zo ervaarden ouders vaak druk om de bijdrage te betalen. Als niet betaald werd, was de kans namelijk groot dat kinderen niet mee mochten doen met activiteiten. “Het is niet uit te leggen dat kinderen niet mee mogen met schoolreisjes of  geen lesprogramma’s mogen volgen, alleen omdat ouders de bijdrage niet kunnen betalen”, zei directeur Lobke Vlaming er eerder over.

Initiatiefwet

We riepen de politiek op voor het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) te stemmen. Toen na de Tweede Kamer vorig jaar ook de Eerste Kamer akkoord ging, was de weg vrij voor definitieve verandering.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vrijwillige bijdrage in het basis- en voortgezet onderwijs kunt u terecht op de website van Ouders & Onderwijs. Als u vragen heeft over de ouderbijdrage kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met Ouders & Onderwijs op telefoonnummer 088-6050101.

Gerelateerde onderwerpen

Hoe zit het ook alweer met de ouderbijdrage?

Inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen. Het is de tijd waarop de scholen bij ouders aan de bel trekken voor een ouderbijdrage. Ouders kunnen zich dan voor het blok gezet voelen. Want hoe zit het ook alweer? Zijn ouders verplicht om te betalen?

Lees meer

Brede coalitie roept Kamer op uitsluiting van kinderen te stoppen

Lees meer

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer

Geen uitsluiting meer op de basisschool

Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolkosten niet betaalt. Daarover maakte Ouders & Onderwijs afspraken met de PO-raad, de belangenvereniging voor basisschoolbesturen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.