Home > Nieuws > Nieuws > Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld

Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld.

10 augustus 2021 Nieuws
Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Het betekent dat leerlingen altijd aan alle extra activiteiten van school kunnen meedoen. Of ouders de bijdrage wel of niet betalen, speelt niet langer een rol. Dit geldt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alle leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Scholen mogen een leerling geen gratis alternatief meer aanbieden omdat de ouders niet betaald hebben. Dit moet duidelijk in de schoolgids en het schoolplan staan. Alle kinderen hebben zo gelijke kansen.

Schoolbestuur

De vrijwillige ouderbijdrage geldt op basisscholen en middelbare scholen. Het is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Ook bepaalt het bestuur waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. Hiermee moet de medezeggenschapsraad van de school instemmen.

Extra activiteiten

Scholen besteden de bijdrage veelal aan extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Maar het kan ook gaan om bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en (langduriger) tweetalig onderwijs. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan. Vanaf nu is de vrijwillige ouderbijdrage voor al deze zaken dus echt vrijwillig. U beslist zelf of u (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen scholen ouders vaak nog andere schoolkosten te betalen.

Uitsluiting

Ouders & Onderwijs vindt al langer dat uitsluiting van kinderen door scholen niet wenselijk is. Voor ouders is het vaak onduidelijk of de bijdrage echt vrijwillig is. Veel ouders ervaren de vrijwillige ouderbijdrage als een verplichting. Als niet betaald werd, bestond de kans dat kinderen niet mee mochten doen met activiteiten. “Het is niet uit te leggen aan kinderen dat ze niet mee mogen met schoolreisjes of geen lesprogramma’s mogen volgen, alleen omdat ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen”, zei directeur Lobke Vlaming er eerder over.

Initiatiefwet

We riepen de politiek op voor het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) te stemmen. Toen na de Tweede Kamer vorig jaar ook de Eerste Kamer akkoord ging, was de weg vrij voor definitieve verandering. De nieuwe wet is per 1 augustus ingegaan.

Meer informatie

Lees alles wat u moet weten over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. Als u hierover vragen heeft kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met Ouders & Onderwijs op 088-6050101.

Gerelateerde onderwerpen

Hoe zit het ook alweer met de ouderbijdrage?

Inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen. Het is de tijd waarop de scholen bij ouders aan de bel trekken voor een ouderbijdrage. Ouders kunnen zich dan voor het blok gezet voelen. Want hoe zit het ook alweer? Zijn ouders verplicht om te betalen?

Lees meer

Brede coalitie roept Kamer op uitsluiting van kinderen te stoppen

Lees meer

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer

Geen uitsluiting meer op de basisschool

Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolkosten niet betaalt. Daarover maakte Ouders & Onderwijs afspraken met de PO-raad, de belangenvereniging voor basisschoolbesturen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.