Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Continurooster.

Basisscholen bepalen hun eigen school- en lestijden. Steeds meer scholen hebben een continurooster. Welke schooltijden horen bij een continurooster? Wat zijn de voordelen en nadelen? En hoe zit het met de lunchpauze? Lees er alles over.

Wat is een continurooster? 

Bij een continurooster blijven alle kinderen verplicht op school om samen te lunchen. De pauze duurt meestal een half uur, verdeeld over 15 minuten om te eten en 15 minuten om te spelen. De schooldag duurt van ongeveer 8.30 tot ergens tussen 14.00 – 14.45 uur. 

Schooltijden bij een continurooster 

Niet iedere school met een continurooster hanteert dezelfde schooltijden. Dit zijn de meest voorkomende schooltijden: 

  • Je kind heeft alle schooldagen van de week hetzelfde rooster. Bijvoorbeeld van 8.30 tot 14.00 uur. Dit heet ook wel het 5 gelijke dagen model. 
  • Je kind heeft drie of vier langere dagen en één of twee korte dagen op school. De lange dagen duren bijvoorbeeld van 8.30 tot 14.45 uur. Op die dagen blijft je kind tijdens de lunch verplicht op school. Daarnaast is je kind één of twee middagen voor de lunch uit school, bijvoorbeeld op woensdag of vrijdag.  
  • Een school kan ook kiezen voor een tussenvorm. Bijvoorbeeld dat voor kleuters andere schooltijden gelden dan voor oudere kinderen. Kijk dus goed hoe het op de (toekomstige) school van je kind is geregeld. Dat vind je in de schoolgids of via de website van de school. 

Korte pauze 

Op scholen met een continurooster is de pauze vaak een half uur. Een kwartier om te eten en een kwartier om te spelen. Er zijn geen regels over de precieze pauzetijden voor kinderen op school, behalve dat er pauzes moeten zijn en dat ze evenredig over de dag verdeeld worden.  

De school is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de pauze. Meestal zijn dit medewerkers van de school, ouders, vrijwilligers en/of leraren. Soms werkt school samen met een kinderopvangorganisatie.

Kosten verplicht overblijven

Omdat de pauze bij een continurooster onder de verplichte schooltijd valt, kunnen ouders nooit verplicht zijn om te betalen voor de lunchpauze. De school mag wel om een vrijwillige bijdrage vragen. Als ouders hun kind van school op mogen halen voor de lunch, is er geen sprake van een continurooster en mag de school een financiële bijdrage verplichten.

Pauze als onderwijstijd? 

Basisscholen moeten een minimum aantal uren onderwijs geven. Door de korte schooldagen kiezen sommige scholen ervoor om de pauzetijd als onderwijsuren mee te tellen. De leraar leest dan bijvoorbeeld een boek voor of de klas kijkt naar een educatieve video. In het schoolplan omschrijft de school hoe zij het onderwijs tijdens de lunch invullen. 

Voordelen van een continurooster 

Een continurooster heeft een aantal voordelen: 

  • De aaneengesloten schooldag geeft ritme, regelmaat en rust voor kinderen en leraren 
  • Er is meer tijd voor activiteiten na schooltijd 
  • Kinderen verplaatsen zich minder vaak door het (drukke) verkeer 
  • Werkende ouders hoeven geen opvang meer te regelen voor de lunchpauze 

Nadelen van een continurooster 

Het continurooster heeft ook een aantal nadelen: 

  • De lunchpauze is voor veel kinderen te kort om goed en rustig te eten en drinken 
  • Door de korte schooldag zijn de kosten voor de buitenschoolse opvang vaak hoger 
  • Tussen 12.00 en 14.00 uur kunnen kinderen zich slechter concentreren

Overstappen naar het continurooster 

Gaat de school van je kind een continurooster hanteren? Dat betekent bijna altijd een wijziging van de schooltijden. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) hebben hierover een instemmingsrecht. Daarbij is ook een ouderraadpleging verplicht: ouders buiten de MR wordt om hun mening gevraagd. De school mag het continurooster pas doorvoeren als de ouders in de MR ermee instemmen en ook andere ouders naar hun mening is gevraagd. 

Wil je als ouder zelf graag dat de school overstapt naar een continurooster? Dat kun je niet afdwingen. Ga in gesprek met de ouders in de MR en met de school zelf om te horen hoe zij hier tegenover staan. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Lesuitval

Soms vallen er lessen uit op scholen, bijvoorbeeld omdat de school een tekort heeft aan onderwijzend personeel of door een noodsituatie.

Lees meer
Dossier

De schooltijden van je kind: een overzicht van de opties

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden.

Lees meer
Dossier

Onderwijstijd & schooltijd

Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. Dat heet officieel onderwijstijd.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.