Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Continurooster.

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

Continurooster

Scholen met een continurooster hebben geen traditionele lunchpauze meer. De lunchpauze maakt onderdeel uit van de schooldag en alle kinderen blijven verplicht op school. Pauze en schooldag duren bij een continurooster vaak wat korter. Het is aan de school om de precieze tijden en dagindeling vast te stellen. Ouders praten daarover mee.

Organisatie en toezicht tijdens pauzes

De school is verantwoordelijk voor de organisatie van en het toezicht tijdens de pauzes. Voor de organisatie van het toezicht zijn verschillende oplossingen mogelijk. Toezicht door leerkrachten, toezicht door ouders, een combinatie van leerkrachten en ouders of toezicht door externen. Bij het toezicht door leerkrachten is het van belang dat zij recht hebben op een half uur pauze tussen 10:00 en 14:00 als zij 5,5 uur werken op een dag. De school blijft verantwoordelijk voor het toezicht en de organisatie, ook als deze is uitbesteed.

Bijdrage ouders niet verplicht

Bij een continurooster maakt de lunchpauze onderdeel uit van de schooltijd. De leerlingen zijn dan verplicht om op school te blijven. De school mag dan geen verplichte bijdrage vragen voor de opvang tijdens de lunch. Een  vrijwillige bijdrage mag wel. In tegenstelling tot de tussenschoolse opvang, waar ouders de keuze hebben wel of geen gebruik te maken van de overblijf. De kosten komen in dat geval wel voor de ouders. Die kunnen er dan ook voor kiezen om thuis met hun kind te lunchen.

Invoering en rol medezeggenschapsraad

Bij een wijziging van de schooltijden praten alle ouders van de school mee via een ouderraadpleging. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben bovendien instemmingsrecht hierover.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Tropenrooster en ijsvrij

Bij tropische warmte of aanhoudende vorst mogen scholen het lesrooster aanpassen. Als ouders geen opvang kunnen regelen.

Lees meer
Dossier

Lesuitval

Soms vallen er lessen uit op scholen, bijvoorbeeld omdat de school een tekort heeft aan onderwijzend personeel of door een noodsituatie.

Lees meer
Dossier

Schooltijden basisschool

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden.

Lees meer
Dossier

Vakantie en vrije dagen

De meeste vakanties worden door de overheid vastgesteld. Scholen hebben daarnaast de vrijheid om zelf vakantie en roostervrije dagen in te delen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.