Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Schooltijden > Schooltijden basisschool

Schooltijden basisschool.

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele tijden. Er zijn steeds meer scholen die overgaan op andere tijden: het continurooster, het 5-gelijke-dagenmodel of het Hoorns model. Bij een wijziging van de tijden mogen alle ouders op school hun mening geven.

Traditionele schooltijden

De meeste basisscholen hanteren nog het traditionele schooltijdenmodel: de schooldag start tussen 8:30 en 8:45 uur, de schooldag eindigt tussen 14:30 en 15:30 uur. Kinderen eten tussen de middag thuis of blijven over op school. Het overblijven is vrijwillig. De kinderen hebben op woensdagmiddag vrij.

Verschuiving naar andere schooltijden

Basisscholen oriënteren zich wel steeds meer op mogelijkheden om over te stappen naar ‘nieuwe schooltijden’. Scholen stappen over omdat een continurooster voor meer rust zou zorgen bij leerlingen. Bovendien werken in steeds meer gezinnen beide ouders, waardoor veel kinderen in de praktijk al overblijven op school.

Andere mogelijkheden

Basisscholen mogen de tijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen wettelijke richtlijnen of regels voor. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met tijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ook ruimte om te variëren met tijden. Bijvoorbeeld door de traditionele vrije woensdagmiddag of de pauzes (al dan niet met verplicht overblijven) anders te benutten. Populaire ‘nieuwe schooltijden’ zijn:

  • Het continurooster: 5 dagen les met een korte middagpauze op school, woensdagmiddag vrij (en vaak de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij), eindtijd vaak om 14:45 uur.
  • Het vijf-gelijke-dagenmodel: 5 dagen identieke tijden, geen vrije middagen, korte middagpauze op school, eindtijd vaak om 14.00 of 14.30 uur.
  • Het Hoorns model: traditionele tijden, maar alle kinderen zijn naast woensdagmiddag ook vrijdagmiddag vrij.

Rol van de medezeggenschapsraad

Ouders hebben een belangrijk rol bij het veranderen van de tijden. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de schooltijden. Bovendien moeten alle ouders eerst geraadpleegd worden over ’nieuwe schooltijden’.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Tropenrooster en ijsvrij

Bij tropische warmte of aanhoudende vorst mogen scholen het lesrooster aanpassen. Als ouders geen opvang kunnen regelen.

Lees meer
Dossier

Lesuitval

Soms vallen er lessen uit op scholen, bijvoorbeeld omdat de school een tekort heeft aan onderwijzend personeel of door een noodsituatie.

Lees meer
Dossier

Continurooster

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school.

Lees meer
Dossier

Vakantie en vrije dagen

De meeste vakanties worden door de overheid vastgesteld. Scholen hebben daarnaast de vrijheid om zelf vakantie en roostervrije dagen in te delen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.