Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Eindtoets.

Alle leerlingen in groep 8 moeten een eindtoets maken. Dit geldt zowel voor leerlingen in het regulier onderwijs als voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. De eindtoets vindt jaarlijks tussen 15 april en 15 mei plaats. Dat is dus nadat het schooladvies is gegeven.

Keuze uit vijf eindtoetsen

Alle leerlingen in groep 8 zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om een eindtoets te maken. Naast de Centrale Eindtoets, die in opdracht van het College voor Toetsen en Examens door Cito wordt gemaakt, zijn er ook andere eindtoetsen. Hieronder staan alle toetsen op een rij:

Elke school kiest voor één eindtoets. Als de school eenmaal gekozen heeft, maken alle leerlingen van de school dezelfde eindtoets. De medezeggenschapsraad praat mee bij de keuze voor één van de vijf eindtoetsen.

Aangepaste eindtoets

Bij de eindtoets zijn aanpassingen mogelijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie daarover vindt u op de website van de toetsaanbieder. Aan de school kunt u vragen welke mogelijkheden er voor uw kind zijn. Vraag hier aan het begin van het schooljaar naar.

Op papier, digitaal of digitaal en adaptief

Alle vijf eindtoetsen hebben dezelfde functie: laten zien wat een leerling op het gebied van taal en rekenen aan het einde van de basisschool kan. Dat geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste past. Toch zijn er ook verschillen tussen de vijf eindtoetsen. Onder andere in de manier van afnemen:

  • op papier: leerlingen maken allemaal dezelfde eindtoets op papier;
  • digitaal: leerlingen maken allemaal dezelfde eindtoets op de computer;
  • digitaal en adaptief: leerlingen maken de eindtoets op de computer. Tijdens het maken, past de toets zich automatisch aan het individuele niveau van de leerling aan. Gaat het (erg) goed, dan krijgt een leerling moeilijkere vragen. Gaat het minder goed, dan worden de vragen makkelijker. Zo krijgt elke leerling een eindtoets op maat.

Resultaat eindtoets in groep 8

Als uw kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 1 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen. Past de school het advies niet aan, dan moet de school dit motiveren. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de middelbare school de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is bij die schoolsoort. U kunt uw kind dan bij een andere school aanmelden.

Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast. Uw kind krijgt de kans om te bewijzen dat hij het schooladvies aankan. Lees meer over het resultaat van de eindtoets.

Uitzonderingen

Als uw kind blijft zitten in groep 8 moet hij de eindtoets het volgend schooljaar opnieuw maken. Leerlingen die groep 8 overslaan en na groep 7 de basisschool verlaten, kunnen de eindtoets al in groep 7 maken. Sommige leerlingen hoeven geen eindtoets te maken, maar mogen dit wel als hun ouders dit willen. Het gaat om de volgende leerlingen:

  • Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75.
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Kijk in dit schema of uw kind onder de uitzonderingen valt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

7 Tips voor de brugklas

Hier een aantal praktische tips om als ouder jouw kind te begeleiden tijdens de overgang naar de brugklas zodat deze soepel verloopt.

Lees meer
Dossier

Weigering door middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Aanmelden middelbare school

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft advies welke school het beste bij je kind past.

Lees meer
Dossier

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

U weet zelf als ouder en kind het beste wat er bij uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen op een rij gezet.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.