Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Havo en vwo.

Het havo duurt 5 jaar en is eigenlijk een voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijs).

Havo

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs en duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kan uw kind doorstromen naar een hbo-opleiding of het vwo.  Doorstromen naar het mbo kan ook, mits uw kind een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 havo. Havisten doen examen in 7 vakken.

Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar. Met een vwo-diploma kan uw kind doorstromen naar de universiteit of het hbo.  Doorstromen naar het mbo kan ook, mits uw kind een overgangsbewijs heeft van 3 naar 4 vwo. Vwo-leerlingen doen examen in 8 vakken.

Binnen het vwo wordt onderscheid gemaakt tussen het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het diploma staat vermeld of een leerling gymnasium of atheneum heeft gevolgd.

Vakken

In de onderbouw worden regelmatig brede brugklassen aangeboden, zoals havo/vwo. Dat geeft leerlingen wat meer tijd om zich te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Leerlingen volgen een algemeen aanbod van vakken dat voor iedereen verplicht is. Aan het eind van het derde jaar kiest elke leerling een profiel. De Rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van de verplichte vakken voor de havo en het vwo.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

10-14 Onderwijs

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Particuliere scholen

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Lees meer
Dossier

Volwassenenonderwijs vavo

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.