Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Soorten scholen > Volwassenenonderwijs vavo

Volwassenenonderwijs vavo.

In het volwassenonderwijs, ook wel bekend als vavo onderwijs, kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Gezakt voor examen

Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via het vavo onderwijs halen. Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald. De vavo-opleidingen zijn ondergebracht bij mbo-instellingen of regionale opleidingscentra (roc’s).

Leeftijdsgrens voor vavo onderwijs

In het volwassenonderwijs kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een vwo-diploma halen. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die zonder onderbreking voortgezet onderwijs heeft gevolgd. Ook leerlingen van 16 en 17 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden via het vavo hun middelbare school afronden. Bijvoorbeeld omdat een leerling is gezakt en niet alle vakken wil overdoen. Of omdat een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering voor de leerling beter is.

Rutte-regeling

Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school onderwijs aan 16-jarigen en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo, volgens de zogenoemde ‘Rutte-regeling’. Dit gebeurt in overleg tussen school, ouders, leerling en vavo. Het zijn vaak leerlingen die moeite hebben met het onderwijs op een normale school. De overheid wil voorkomen dat deze leerlingen zonder diploma van school gaan. Het vavo biedt hen een alternatieve leerroute. Zij blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde.

Septemberroute- of regeling

De septemberroute via de vavo kan een oplossing bieden voor die leerlingen die zijn gezakt voor een vmbo-tl, havo of vwo-diploma en die door het ophogen van hun combinatiecijfer alsnog kunnen slagen. Het profielwerkstuk en maatschappijleer zijn verplichte onderdelen van het combinatiecijfer. Welke onderdelen verder meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het combinatiecijfer kan dus worden opgehoogd door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. De leerling krijgt geen extra kans om een onderdeel van het centraal examen over te doen. Met deze route via de vavo kan een leerling toch op tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Bij de vavo’s zelf kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan zijn verbonden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Particuliere scholen

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Lees meer
Dossier

Openbare en bijzondere scholen

Nederlandse scholen kunnen openbaar of bijzonder zijn. Beide krijgen geld van de overheid. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling.

Lees meer
Dossier

Scholen met een speciale onderwijsmethode

Sommige scholen werken met een speciale onderwijsmethode. Wij zetten de belangrijkste onderwijsconcepten op een rij.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.