Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Cum laude slagen

Cum laude slagen.

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent cum laude? Wat heeft je kind eraan? Welke eisen gelden er? En wanneer is je kind cum laude geslaagd voor het vmbo, havo of vwo? Kom alles te weten over cum laude slagen.

Wat betekent cum laude?

Cum laude betekent dat je kind slaagt ‘met lof’. Het is een eervolle titel, voor een bijzondere prestatie. Soms heeft je kind met een cum laude diploma na het centraal eindexamen een grotere kans om op bepaalde opleidingen ingeloot of toegelaten te worden.

Wanneer kan je kind cum laude slagen voor vwo?

Om cum laude te slagen voor vwo moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers is onafgerond een 8 of hoger. Hiervoor tellen de volgende vakken mee: de gemeenschappelijke vakken van het profiel, de vakken van het profieldeel, het vak uit het vrije deel waar je kind het hoogste eindcijfer voor heeft gehaald en het combinatiecijfer.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
 • Voor de vakken zonder cijfer is geen onvoldoende gehaald.

Wanneer kan je kind cum laude slagen voor havo?

Om cum laude te slagen voor havo moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers is onafgerond een 8 of hoger. Hiervoor tellen de volgende vakken mee: de gemeenschappelijke vakken van het profiel, de vakken uit het profieldeel, het vak uit het vrije deel waar je kind het hoogste eindcijfer voor heeft gehaald en het combinatiecijfer.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 • Voor de vakken zonder cijfer is geen onvoldoende gehaald.

Wanneer kan je kind cum laude slagen voor vmbo-tl?

Om cum laude te slagen voor het vmbo theoretische leerweg moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers is onafgerond een 8 of hoger. Hiervoor tellen de volgende vakken mee: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, de vakken van het sectordeel en het vak uit het vrije deel waar je kind het hoogste eindcijfer voor heeft gehaald.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 • Voor de vakken zonder cijfer is geen onvoldoende gehaald.

Wanneer kan je kind cum laude slagen voor vmbo-gl?

Om cum laude te slagen voor het vmbo gemengde leerweg moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers is onafgerond een 8 of hoger. Hiervoor tellen de volgende vakken mee: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, de vakken van het sectordeel en het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer.
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 • Voor de vakken zonder cijfer is geen onvoldoende gehaald.

Wanneer kan je kind cum laude slagen voor vmbo-bb en vmbo-kb?

Om cum laude te slagen voor vmbo basisberoepsgerichte of kadergerichte leerweg moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers is onafgerond een 8 of hoger. Hiervoor tellen de volgende vakken mee: de twee algemene vakken uit het profieldeel, het profielvak en het combinatiecijfer (het gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken).
 • Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 • Voor de vakken zonder cijfer is geen onvoldoende gehaald.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: 5 juni 2024
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: 12 juni 2024
 • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 28 juni 2024

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
 • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
 • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
 • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

De regels over herkansen zijn hetzelfde voor het herexamen vmbo-gl, vmbo-t, havo en vwo.

Voor vmbo-bb en kb gelden andere herkansingsregels. Deze leerlingen mogen zowel het beroepsgerichte vak als een algemeen vak herkansen. Zij hebben dus recht op twee herkansingen.

Nee, dat kan niet. Als je kind is gezakt is het niet mogelijk datzelfde jaar een diploma van een ander niveau te krijgen.  

Je kind kan het schooljaar erna wel een diploma krijgen op een lager niveau. Daarvoor moet je kind tijdens de examenperiode een jaar later één vak via het staatsexamen op havo of vmbo niveau doen. Je kind krijgt dan een diploma via het staatsexamen op dat niveau. Als je kind gezakt is voor het vmbo dan is deze mogelijkheid er niet.

Lees hier over wat je kunt doen wanneer je kind is gezakt.

Meestal kan dat niet. Er zijn een aantal situaties waarin je kind wel al op het hbo kan starten: 

 • Je kind kan in sommige situaties alsnog slagen door het combinatiecijfer te verhogen via de septemberroute. Met deze route kan je kind toch op tijd (voor 1 oktober) het diploma halen en nog toelaatbaar zijn voor een hbo-opleiding. Neem contact op met de gekozen hbo-opleiding over de mogelijkheden. 
 • Je kind kan kiezen voor een combitraject vavo met hbo. Je kind combineert dan via de vavo  één of twee niet behaalde havo- of vwo-vakken met een (gedeelte van een) hbo-opleiding. Hiervoor heb je instemming van het hbo nodig. Let wel op de kosten, zolang je kind nog op de vavo vakken volgt is er geen studiefinanciering mogelijk. Lees meer over het vavo. 
 • Als je kind al een mbo 4-diploma heeft. 
 • Is je kind 21 jaar of ouder, komt je kind van een buitenlandse middelbare school of gaat je kind een kunstopleiding doen? Dan is het soms mogelijk om een toelatingstoets te maken op het hbo. Deze toets bepaalt of je kind voldoende kennis heeft om met de opleiding te starten. Meer informatie kun je vinden via de hbo-school.
 • Is je kind 18 jaar of ouder? Dan kan je kind zich mogelijk ook aanmelden bij de Open Universiteit.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer
Dossier

PTA examenreglement

Lees in dit artikel alles over het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.