Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Cum laude slagen

Cum laude slagen.

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent cum laude? Wat heeft je kind eraan? Welke eisen gelden er? En wanneer is je kind cum laude geslaagd voor het vmbo, havo of vwo? Kom alles te weten over cum laude slagen.

Wat betekent cum laude?

Cum laude betekent dat je kind slaagt ‘met lof’. Het is een eervolle titel, die meestal weinig gevolgen heeft. Soms heeft je kind met een cum laude diploma na het centraal eindexamen een grotere kans om op bepaalde opleidingen ingeloot of toegelaten te worden.

Wanneer kan je kind cum laude slagen voor havo of vwo?

Om cum laude te slagen voor havo of vwo moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

  • Je kind staat gemiddeld een 8 of hoger voor deze vakken: vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel, het combinatiecijfer, vakken in het profieldeel en het vak in het vrije deel met het hoogste eindcijfer.
  • Op de havo moeten alle vakken op de eindlijst een 6 of hoger zijn. Vakken zonder cijfer zijn ten minste voldoende.
  • Cum laude slagen op het vwo doet je kind door voor alle vakken op de eindlijst een 7 of hoger te halen. Vakken zonder cijfer zijn ten minste voldoende.

Wanneer is je kind cum laude geslaagd voor vmbo-tl?

Om cum laude te slagen voor het vmbo theoretische leerweg moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

  • Je kind staat gemiddeld een 8 of hoger voor deze vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, de algemene vakken in het profieldeel en het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel.
  • Alle vakken op de eindlijst zijn een 6 of hoger zijn. Vakken zonder cijfer zijn ten minste voldoende.

Wanneer is je kind cum laude geslaagd voor vmbo-gl?

Om cum laude te slagen voor het vmbo gemengde leerweg moet je kind aan de volgende eisen voldoen:

  • Je kind staat gemiddeld een 8 of hoger voor deze vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, de algemene vakken in het profieldeel en het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer bestaat voor de helft uit het eindcijfer voor het profielvak en voor de helft uit de beroepsgerichte keuzevakken.
  • Alle vakken op de eindlijst zijn een 6 of hoger zijn. Vakken zonder cijfer zijn ten minste voldoende.

Wanneer slaagt je kind cum laude voor vmbo-bb en vmbo-kb?

Je kunt kan cum laude slagen voor het vmbo basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg door aan de volgende eisen te voldoen:

  • Je kind staat gemiddeld een 8 of hoger voor deze vakken: het profielvak, de twee algemene vakken van het profieldeel en het combinatiecijfer (gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken).
  • Alle vakken op de eindlijst zijn een 6 of hoger zijn. Vakken zonder cijfer zijn ten minste voldoende.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Lees in dit artikel alles over het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen examens bij beperking

Wanneer heeft je kind recht op hulpmiddelen bij de examens? Lees meer.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.