Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – rechtsbescherming

Mbo – rechtsbescherming.

Mbo-studenten hebben rechtsbescherming als het gaat om schorsen en verwijderen. Maar zeker ook bij andere onderwerpen. Sinds kort zijn er belangrijke rechten opgenomen in de wet.

De rechten van mbo-studenten rondom schorsing en verwijdering worden opgenomen in de wet. Ook kunnen zij vanaf studiejaar 2021-2022 op een laagdrempelige manier bezwaar maken tegen beslissingen van de school. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Mbo-studenten kunnen beslissingen over examens nu al laten toetsen door een onafhankelijke commissie, maar vanaf 2021 kan dit ook over andere beslissingen zoals toelating en verwijdering.

Het wetsvoorstel is bedoeld om mbo-studenten een betere rechtspositie en betere rechtsbescherming te geven. Nu komt het namelijk voor dat studenten geen mogelijkheid hebben om bepaalde beslissingen van scholen te kunnen betwisten bij een onafhankelijke commissie, zoals dat ook in andere onderwijssectoren is geregeld. Daarom krijgen studenten een toegankelijke rechtsgang en worden hun rechten rondom schorsing en verwijdering in de wet opgenomen.

Rechtsbescherming mbo gelijk met hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel krijgen mbo-studenten dezelfde mate van rechtsbescherming als studenten in het hoger onderwijs. Dit betekent dat studenten straks bij één plek binnen hun school terecht kunnen als zij bezwaar willen maken tegen een beslissing. Een onafhankelijke commissie kijkt hier vervolgens naar en geeft een advies aan de instelling over hoe om te gaan met de situatie. Mochten studenten hiertegen in beroep willen gaan, dan krijgen zij hier een laagdrempelige manier toe aangeboden bij de Raad van State.

Betere rechtspositie mbo-studenten

Ook krijgen studenten betere rechten op het gebied van schorsing, verwijdering en passend onderwijs. Studenten mogen straks voor een maximumperiode van één week worden geschorst. Bij verwijdering krijgt de student altijd de kans om gehoord te worden. En op het gebied van passend onderwijs wordt duidelijker dat alle studenten met een handicap of chronische ziekte recht hebben op ondersteuningsafspraken.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 2

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 1

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.