Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Tropenrooster, ijsvrij en calamiteiten

Tropenrooster, ijsvrij en calamiteiten.

In uitzonderlijke gevallen kan school afwijken van het vastgestelde rooster. In welke situaties kan de school onverwacht sluiten? Wanneer mag de school een tropenrooster inzetten? Mag de school ijsvrij geven? En welke gevolgen heeft dat voor het onderwijs aan je kind?

Wanneer mag de school afwijken van de data in de schoolgids?

Het kan gebeuren dat er een situatie ontstaat, waardoor de school onverwacht moet sluiten. Bijvoorbeeld bij extreem weer, een veiligheidsdreiging van buitenaf of staking van het personeel.  

In die gevallen kan de school zich beroepen op overmacht of een onveilige situatie. De school kiest dan voor het aanpassen van de schooltijden of sluit de klas/school voor een korte tijd.  

Welke maatregelen kan de school nemen bij hitte?

De school bepaalt zelf wanneer de temperatuur gevaar oplevert voor de gezondheid van kinderen en het onderwijspersoneel. Er is geen minimum- of maximumtemperatuur vastgelegd. Soms kiezen scholen bij warm weer voor het inzetten van een ‘tropenrooster’, oftewel het inkorten of vervroegen van het lesrooster.  

Andere scholen kiezen in plaats van een tropenrooster voor andere maatregelen bij hitte. Bijvoorbeeld pauzeren in een koele ruimte, het lokaal extra ventileren, je kind korter aaneengesloten te laten werken of extra aandacht voor het drinken van water gedurende de dag. 

Welke maatregelen neemt de school bij extreem weer?

Extreem weer kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan gladde wegen bij ijs en sneeuw of omgewaaide bomen bij storm. Scholen kunnen maatregelen nemen om de veiligheid van kinderen en onderwijspersoneel te garanderen.  

De school beslist zelf welke maatregelen zij nemen en wanneer, bijvoorbeeld ‘ijsvrij’ geven. Als de school niet bereikbaar is, kan de school bijvoorbeeld later beginnen of een dag sluiten.  

Sluiting door zieke leraar of staking

Soms heeft de school te maken met situaties van overmacht, waardoor er geen of onvoldoende personeel op school aanwezig is. Bijvoorbeeld als er veel leraren ziek zijn, of omdat leraren staken.  

Je mag van de school verwachten dat ze zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Bijvoorbeeld door ander personeel in te zetten of klassen samen te voegen. Helaas lukt dat niet altijd. De school kan dan besluiten om (gedeeltelijk) te sluiten. 

Welke gevolgen heeft een aangepast lesrooster of sluiting?

Door een aangepast lesrooster of een schoolsluiting krijgt je kind minder uren onderwijs. De school moet ervoor zorgen dat je kind op jaarbasis voldoende uren onderwijs krijgt. Het gaat daarbij om uren dat je kind ook echt onderwijs krijgt. Vervallen uren en dagen tellen dus niet mee voor deze urennorm. 

Welke rechten heb je als ouder?

De school moet ouders tijdig informeren over een aangepast lesrooster of sluiting, zoals het tropenrooster of ijsvrij geven. Dat betekent dat je zo snel mogelijk een bericht van school krijgt.  

De school moet zich inspannen om een alternatief programma aan te bieden. De school vangt de kinderen dan op tijdens de vervallen lesuren, tenzij de situatie op school onveilig is natuurlijk.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.