Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen.

De meeste scholen hebben 40 schoolweken en 12 weken vakantie. Daarnaast heeft je kind nog diverse vrije dagen, zoals feestdagen en studiedagen. Wanneer zijn de schoolvakanties en vrije dagen precies? Wie bepaalt de data? En hoe zit het met studiedagen?

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Voor een deel van de schoolvakanties stelt de overheid verplichte data vast per regio. Dat zijn twee weken kerstvakantie, één week meivakantie en zes weken zomervakantie. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden.  

Naast de verplichte schoolvakanties hebben scholen de vrijheid om extra vakantie in te roosteren. Zoals een tweede week meivakantie of een week vakantie rond Carnaval.  

Welke dagen zijn kinderen vrij i.v.m. landelijke feestdagen? 

Op officiële feestdagen is je kind vrij van school. Op de volgende nationale feestdagen zijn alle scholen dicht:

  • Nieuwjaarsdag.
  • Eerste en tweede paasdag.
  • Hemelvaartsdag.
  • Eerste en tweede pinksterdag.
  • Eerste en tweede kerstdag.

Daarnaast zijn bijna alle scholen gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag.  

Hoe zit het met studiedagen?

Tijdens een studiedag volgen leraren bijscholing en maken zij plannen voor het onderwijs. Meestal zijn er in het basisonderwijs 7 studiedagen per jaar, maar dat kan per school verschillen. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de officiële feestdagen waarop de school al dicht is. Op studiedagen zijn de kinderen een halve of een hele dag vrij. Een school mag zelf bepalen wanneer de studiedag valt. In de praktijk proberen scholen de studiedagen zo gelijkmatig mogelijk over het jaar te verdelen.

Extra ingeroosterde vrije dagen 

Naast de schoolvakanties, officiële feestdagen en studiedagen, kunnen scholen ook nog extra vrije dagen inplannen. Bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag, een lokale feestdag of Goede Vrijdag of het Suikerfeest. Alle kinderen zijn dan vrij van school. Ook bij calamiteiten of extreme weersomstandigheden mag de school de deuren sluiten.  

Waar vind ik de informatie over vakanties en vrije dagen?

Alle schoolvakanties en vrije dagen staan in de schoolgids. Deze ontvang je aan het begin van het schooljaar of vind je op de website van de school. Scholen leggen ieder jaar het vakantierooster en de geplande vrije dagen voor aan de ouders in de medezeggenschapsraad. Zij hebben hierover adviesrecht. 

Experiment met flexibele schooltijden

Op sommige basisscholen in Nederland kunnen ouders buiten de schoolvakanties op vakantie. Zij doen mee met het experiment Ruimte in Onderwijstijd.  

Binnen dit experiment hebben scholen flexibele schooltijden. Ze mogen hun onderwijstijd soepeler indelen.  

Scholen die aan het experiment Ruimte in Onderwijstijd meedoen mogen:

  • Afwijken van de vastgestelde schoolvakanties.  
  • Zelf bepalen op welke dagen ze wel of geen les geven. 
  • Andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les laten geven. 

Met dit experiment onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Het experiment loopt tot 2025. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.