Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Vakantie buiten schoolvakantie

Vakantie buiten schoolvakantie.

Je mag je kind buiten de schoolvakanties niet meenemen op vakantie. Maar mag je wel een dagje eerder weg om op vakantie te gaan? Hoe vraag je vrij voor je kind als je door je werk niet in de schoolvakantie op vakantie kunt? En wat zijn de gevolgen als je zonder toestemming toch gaat?

Mag je buiten de schoolvakantie op vakantie?

Nee, kinderen vanaf 5 jaar mogen in principe niet buiten de schoolvakanties op vakantie. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. 

Daarop geldt één uitzondering. Als het door het beroep van jou als ouder onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan je één keer per schooljaar voor maximaal tien dagen tijdens schooltijd op vakantie. De schooldirecteur beslist of je daarvoor toestemming krijgt.

Voorwaarden verlof buiten schoolvakantie door beroep

Om met je kind buiten de schoolvakantie en vrije dagen op vakantie te gaan, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen dan mag de schooldirecteur toestemming geven. 

Je kind mag alleen buiten de schoolvakanties op vakantie als je aan deze 4 voorwaarden voldoet:

  • Je door je beroep niet op vakantie kunt in één van de schoolvakanties. Dit moet je aantonen.
  • De vakantie valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.  
  • Je bent dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakantie op vakantie geweest.  
  • Je kind gaat met het gezin op vakantie. 

Wanneer heb ik recht op vakantie of verlof buiten de schoolvakanties?

Dat is moeilijk te zeggen. De wet is behoorlijk strikt. Er moet echt geen andere mogelijkheid zijn om met het gezin op vakantie te kunnen. Kun je bijvoorbeeld vervanging inhuren? Of is er een andere schoolvakantie waarin het gezin samen op vakantie kan? Dan heb je volgens de wet geen recht op vakantie buiten de schoolvakantie. Dat betekent dat je vakantie buiten de schoolvakanties zelden kunt afdwingen. 

In de praktijk gaat iedere school hier verschillend mee om. Twijfel je? Leg je vraag dan voor aan de schooldirecteur. Die beslist of je in aanmerking komt voor vakantie buiten de schoolvakanties. 

Aanvragen op vakantie buiten schoolvakanties

Denk je in aanmerking te komen voor een vakantie buiten de schoolvakanties? Dan kun je een ‘verzoek tot vrijstelling’ indienen bij de schooldirecteur. Het is verstandig om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, maar minimaal 8 weken van tevoren. De meeste scholen hebben hiervoor een eigen formulier. In de schoolgids vind je meer informatie over vrij vragen van school. 

De schooldirecteur beoordeelt de aanvraag. Daarvoor weegt die het belang van onderwijs aan je kind af tegen het belang van een gezinsvakantie. Het verschilt per school hoe daarnaar gekeken wordt. 

Een dag eerder op vakantie?

Soms wil je als ouder net wat meer flexibiliteit rondom de vakanties. Bijvoorbeeld om de files te ontlopen, of omdat de vlucht naar een vakantiebestemming veel goedkoper is. Hoe verleidelijk ook, het mag niet. Steeds meer scholen en leerplichtambtenaren controleren op ziekmeldingen vlak voor of na de vakanties en een onterechte ziekmelding kan vervelende gevolgen hebben. 

Op vakantie zonder toestemming. Wat zijn de gevolgen?

Wanneer je zonder toestemming van school je kind toch van school weghoudt buiten de schoolvakantie, heet dit ‘luxeverzuim’. De school is dan verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Je bent dan in overtreding van de leerplichtwet en dat kan gevolgen hebben. Wat er gebeurt als de leerplichtambtenaar op de hoogte is, hangt af van de situatie.  

Schoolverzuim boetes

Ben je buiten de schoolvakantie op vakantie gegaan, maar heb je je eerder altijd netjes aan de leerplichtwet gehouden? Dan kun je rekenen op een boete voor het schoolverzuim van ongeveer 100 Euro per dag dat je je kind van school houdt. Voor een week kan dat oplopen naar 600 Euro per gezin en voor twee weken komt het bedrag uit op 900 Euro per gezin.  

Bij herhaling van luxeverzuim of langdurig luxeverzuim worden de boetes hoger of moet je je zelfs verantwoorden voor een rechter. Als kinderen zonder goede redenen vaak of voor lange periodes niet naar school gaan, wordt soms ook de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.