Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Vakantie buiten schoolvakantie

Vakantie buiten schoolvakantie.

Onder bepaalde voorwaarden mag je kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. Je hebt hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar.

Leerplicht

Leerlingen krijgen niet zomaar buiten de schoolvakanties vrij van school. Dat hangt samen met de Leerplichtwet. Daarin is bepaald dat zij naar school moeten vanaf 5 jaar totdat zij 18 jaar zijn of een startkwalificatie behaald hebben.

Door werk

Sommige ouders kunnen door hun werk geen vakantiedagen opnemen tijdens de schoolvakanties. Dat is vervelend, want daardoor is het lastiger om met hun kinderen op vakantie te gaan. Volgens de wet mogen ouders één keer per schooljaar tien schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders de vakantie tijdens reguliere schoolvakanties onmogelijk maakt.

Voorwaarden

Hieronder zetten we de voorwaarden om toch buiten de schoolvakanties vrij te krijgen op een rij:

  • Het gaat om een gezinsvakantie, én
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van jou of je partner. In dit geval is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat vakantie in de schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen, én
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Toestemming vragen

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. Een dergelijke aanvraag kan slechts 1x per jaar worden ingediend bij de schooldirecteur. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. Gaat het om maximaal 10 dagen? Dan beslist de schooldirecteur. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. Voor een langere periode is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Het is verstandig om de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 weken van tevoren.

Luxeverzuim

Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit ‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders. De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo’n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger. Bij veelvuldige herhaling en luxeverzuim dat langer duurt dan twee weken moet de ouder zich verantwoorden voor een rechter.

Vragen? Neem contact met ons op

Heb je vragen over de leerplicht, op vakantie gaan of een andere vraag over het onderwijs aan je kind? Neem dan gratis contact op met ons adviespunt via telefoon, mail of whatsapp.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Thuisonderwijs

In Nederland gaan we ervan uit dat alle kinderen onderwijs op een school volgen, maar dat hoeft niet.

Lees meer
Dossier

Leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen van 5 jaar en ouder moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden.

Lees meer
Dossier

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.

Lees meer
Dossier

Vrijstellingen van de leerplicht

Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In een aantal situaties is hiervoor een vrijstelling of ontheffing van toepassing.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.