Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Vrij van school voor een speciale gelegenheid

Vrij van school voor een speciale gelegenheid.

Soms is er een bijzondere gebeurtenis op een dag dat je kind eigenlijk naar school moet. Bijvoorbeeld een religieus feest, bruiloft of begrafenis. Mag je je kind op die dagen van school houden? Heb je daar toestemming voor nodig? En welke regels gelden er?

Vrij voor religieuze gebeurtenis

Wil je dat je kind tijdens schooltijd vrij krijgt vanwege een belangrijke religieuze feestdag, zoals het Offerfeest of het Holifeest? Of doet je kind mee aan een belangrijke religieuze gebeurtenis, zoals de Heilige Communie of het Vormsel? Dan mag je je kind maximaal één dag thuishouden. Je moet dit uiterlijk twee dagen van tevoren aangeven bij de schooldirecteur.  

Kan ik mijn kind van school houden met carnaval?

Voor carnaval mag je je kind niet thuishouden van school. Omdat de feestelijkheden ook grotendeels in het weekend plaatsvinden, vindt het ministerie van onderwijs dat er voldoende gelegenheid is om het feest te vieren. In de praktijk plannen de meeste scholen in de carnavalsregio een week vakantie in die periode. 

Vrij voor bruiloft, uitvaart of jubileum 

Wil je je kind meenemen naar een bruiloft, uitvaart, jubileumviering of een andere belangrijke gelegenheid? Dan kun je vrij vragen bij de schooldirecteur.  

De directeur beslist of je je kind van school mag houden. Daarbij maakt de directeur een afweging tussen het belang van onderwijs aan je kind en het kunnen bijwonen van de bijzondere gelegenheid. Sommige scholen hebben hierover eigen regels gemaakt. Zoek dit altijd even op. 

De meeste ouders vragen één of twee dagen aan bij de school, maar in bijzondere gevallen kun je tot tien dagen aanvragen. Doe je aanvraag bij school ruim op tijd, of in ieder geval zo snel als kan. 

Vrij voor familiebezoek of gelegenheid in het buitenland 

In sommige gevallen is het mogelijk om buiten de vakanties en vrije dagen om meerdere dagen vrij van school te krijgen. Bijvoorbeeld bij een bruiloft of begrafenis in het buitenland of op grote afstand. Ook hiervoor moet je toestemming vragen aan de schooldirecteur. 

Blijft je kind niet meer dan tien dagen van school? Dan kun je een aanvraag doen bij de schooldirecteur. Gaat het om meer dan tien dagen? Dan kan alleen de leerplichtambtenaar toestemming geven. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.