Home > Nieuws > Nieuws > Boze ouders naar minister Slob

Boze ouders naar minister Slob.

12 februari 2020 Nieuws Boze ouders Minister Slob

Afgelopen week was het gesprek van Boze Ouders met minister Slob en beleidsmedewerkers. Deze afspraak was toegezegd toen de organisatie op 20 januari naar de Onderwijsinspectie in Utrecht ging.

Op het ministerie zei minister Slob tegen de delegatie van de ouders dat er meer ingezet moet worden op het betrekken van onderwijsconsulenten bij het vinden van passend onderwijs. Juist daar heeft Boze Ouders kritiek op omdat zo’n bemiddelaar pas bij de situatie berokken raakt als die al lang geëscaleerd is.

Goed

Minister Slob concludeerde dat de informatievoorziening beter moet. Wel wees hij erop dat er ook veel goed gaat in het onderwijs. Mis gaat het vooral met kinderen die de combinatie zorg en onderwijs nodig hebben. Daarover gaat de minister in gesprek met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming).

Boze Ouders houdt vast aan eerdere eisen. Volgens het oudercollectief moet er inzicht komen in het aantal kinderen zonder passend onderwijs. Verder benadrukt Boze Ouders dat het noodzakelijk is dat er meer controle komt op de besteding van het geld dat scholen en samenwerkingsverbanden krijgen voor passend onderwijs. Boze Ouders betwijfelt namelijk of dit bedrag terecht komt op de plek waar het hoort: bij leerling en leerkracht.

Onderwijsinspectie

Verder is er kritiek op de rol van de Onderwijsinspectie als het gaat om de controle op de zorgplicht. Onderzoek van Boze Ouders laat namelijk zien dat het al fout gaat bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met betreffende handelingsdelen. De toezichthouder neemt dit echter niet mee in zijn onderzoek. Een school of samenwerkingsverband kan bij een overtreding worden verplicht een herstelopdracht te doen. Maar ook hierbij is het de vraag of er een geschikte plek voor de leerling wordt gevonden.

Het werd op het ministerie in Den Haag al snel duidelijk dat er nog genoeg te bespreken valt. Er is daarom een afspraak voor een vervolggesprek gemaakt. Wordt vervolgd dus.

Vragen

Heeft u vragen over passend onderwijs? Op de website van Ouders & Onderwijs staat precies waar ouders terecht kunnen met vragen over passend onderwijs.  Maar u kunt natuurlijk ook bellen met telefoonnummer 088-6050101

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.