Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Coronaregels op school

Coronaregels op school.

17 augustus 2020 Nieuws
Coronaregels op school

Vandaag openen de scholen in de regio Noord weer hun deuren. Voor de zomervakantie heeft het kabinet besloten dat zowel scholen voor het primair als het voortgezet onderwijs weer volledig open mogen. Uiteraard met inachtneming van de bekende maatregelen. Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne. Kinderen, ouders en onderwijspersoneel met klachten blijven thuis. Maar er zijn nog meer coronaregels op school.

Richtlijnen RIVM van kracht

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven ook voor scholen van toepassing. Dat betekent:

  • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Iedereen wast vaak de handen.
  • Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. Lees meer over deze regels.

Verder geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel en volwassenen onderling houden wel 1,5 meter afstand. Op de website www.weernaarschool.nl zijn de verschillende protocollen te vinden.

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan in landen met een oranje of rood reisadvies. De veertien dagen thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met een oranje of rood reisadvies richt zich op ouders, docenten, onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar. Zij moeten thuisblijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zonder gezondheidsklachten mogen wel naar school, kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Dit hoeft ook niet voor kinderen die naar een land reizen waarvoor het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt en die daardoor bij thuiskomst 14 dagen in thuisquarantaine gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel mogelijk na te gaan wat de mogelijkheden zijn om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

Kinderen of gezinsleden die tot de risicogroep behoren

Niet voor alle leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij na de zomervakantie weer fysiek naar school gaan. Als leerlingen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM, of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De school biedt voor deze leerlingen vervangend (afstands)onderwijs aan. Ouders kunnen hierover contact opnemen met de schoolleiding.  Bij twijfel over het wel of niet veilig naar school toe kunnen gaan, is het advies aan ouders om contact op te nemen met de schoolleiding, behandelend arts of met jeugdarts of jeugdverpleegkundige die aan de school verbonden is. Meer informatie hierover leest u ook op de site van de Rijksoverheid.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?

Handhaving van de leerplicht is weer mogelijk bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. Dit geldt ook bij verzuim door corona, maar waarbij de leerling niet deelneemt aan het aangepaste onderwijsprogramma zoals (online) les op afstand.

De leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt of en hoe de leerplicht wordt gehandhaafd. Dit is ook van toepassing op verzuim door corona. Bijvoorbeeld verzuim van leerlingen met een kwetsbare gezondheid, leerlingen die gezinsleden hebben met een kwetsbare gezondheid of ouders en leerlingen met corona-angst.

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege een thuisquarantaine, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Zie voor meer informatie de site van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met de ventilatie in de schoolgebouwen?

Schoolgebouwen moeten goed geventileerd zijn, om eventuele besmettingen te voorkomen. Scholen hebben op basis van de RIVM-richtlijnen een handreiking geschreven waarin staat dat ruimtes regelmatig gelucht moeten worden. Ook moet de recirculatie van lucht in één ruimte zoals de kantine worden vermeden. Scholen wordt aangeraden om regelmatig te luchten gedurende 10 tot 15 minuten door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Of tenminste te luchten tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Veel scholen zijn voor hun eigen schoolgebouwen al nagegaan hoe het met de ventilatie gesteld is. Als dat nog niet is gebeurd, doen ze dat in de komende periode.

Meer informatie

De antwoorden op veelgestelde vragen staan in onze FAQ. Voor persoonlijk advies kunt u op werkdagen bellen met ons adviespunt op 088-6050101.

Gerelateerde onderwerpen

Aandachtspunten bij de opening van de middelbare scholen

Het kabinet maakte bekend dat de middelbare scholen met ingang van 2 juni 2020 de deuren weer zullen openen. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Ouders & Onderwijs zet voor u aan aantal vragen en antwoorden op een rij.

Lees meer

Vraag & antwoord: Scholen blijven dicht, wat betekent dit?

Scholen blijven dicht tot 9 februari. Ook de kinderopvang blijft dicht. Uitzonderingen zijn er voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, kwetsbare kinderen en examenleerlingen.

Lees meer

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.