Doe mee en geef ouders een stem!

Laat via het Landelijk Ouderpanel uw stem horen en maak het verschil!

Home > Landelijk Ouderpanel > Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Landelijk Ouderpanel

Sinds de start van het ouderpanel in 2017, hebben er al veel onderzoeken en peilingen over uiteenlopende onderwerpen plaatsgevonden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeksresultaten en wat daarmee gebeurd is. Onderstaande onderzoeken zijn uitgevoerd door Ouders & Onderwijs. Een overzicht van de onderzoeken over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van Opvoedinformatie Nederland.

Onderzoek
februari 18, 2024 2:41 pm

Mobieltjesonderzoek 2024

Sinds 1 januari 2024 geldt het mobieltjesverbod op middelbare scholen. Ouders zijn steeds positiever over deze nieuwe regel.

Onderzoek
oktober 30, 2023 11:16 am

Onderzoeksrapportage Basisschoolkeuze

Ouders willen meer keus in scholen binnen de eigen woonplaats. Dat blijkt uit ons onderzoek over de basisschoolkeuze onder ons Landelijke Ouderpanel.

Onderzoek
augustus 3, 2023 2:28 pm

Monitor passend onderwijs mbo

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van onderwijs op het mbo. Toch is er op veel vlakken verbetering mogelijk.

Onderzoek
juli 6, 2023 1:13 pm

Monitor mbo

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van onderwijs op het mbo. Toch is er op veel vlakken verbetering mogelijk.

Onderzoek
juli 2, 2023 2:19 pm

Mobieltjesonderzoek 2023

Een verbod op mobieltjes in de klas kan bij een meerderheid van de ouders rekenen op steun.

Onderzoek
juni 1, 2023 1:51 pm

Staat van de Ouder 2023

Ouders zijn positiever over het contact met de leraar.

Onderzoek
mei 23, 2023 1:30 pm

Ouders weten vaak niet wat school doet bij afwezigheid kind

Veel ouders geven aan dat school geen actie onderneemt als hun kind (langere tijd) afwezig is

Onderzoek
maart 1, 2023 11:01 am

Ouders verdeeld over gezonde schoollunch

Hoe staan ouders tegenover het aanbieden van een gezonde lunch door school? De meningen zijn verdeeld: 44% is voorstander en 38% is tegen.

Onderzoek
december 12, 2022 10:59 am

Ouders bezorgd over 12% lesuitval voortgezet onderwijs

Maar liefst 12% van de lessen op het voortgezet onderwijs vallen uit. Ouders maken zich daar grote zorgen over.

Onderzoek
november 17, 2022 3:28 pm

Inzet van NPO-middelen onduidelijk voor ouders

Wat zien ouders terug van het Nationaal Programma Onderwijs? En weten zij eigenlijk wel dat dit bestaat?

Onderzoek
november 11, 2022 12:17 pm

Monitor Passend Onderwijs

Wat vinden ouders momenteel van het passend onderwijs? Wij hebben het gevraagd. Bekijk hier de resultaten.

Onderzoek
oktober 10, 2022 2:56 pm

Onderzoeksrapportage onderwijshuisvesting

Een kind brengt gemiddeld flink wat tijd door op school en dus ook in het schoolgebouw. Daarom is het belangrijk dat het schoolgebouw in een goede staat is

Onderzoek
september 27, 2022 1:24 pm

Pesten en sociale veiligheid op school

Meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kind te maken heeft met pesten. Ouders ervaren het pesten als een (zeer) ernstig probleem.

Onderzoek
mei 10, 2022 3:51 pm

Schoolvakanties

We wilden van ouders weten of zij vinden dat de schoolvakanties moeten worden aangepast, zodat leerlingen zo min mogelijk lessen missen.

Onderzoek
mei 8, 2022 4:27 pm

Staat van de Ouder 2022

Ouders willen geen driejarige brede brugklassen met kinderen van alle niveaus in één klas. Dat blijkt uit het onderzoek De Staat van de Ouder 2022.

Onderzoek
maart 28, 2022 4:37 pm

Leerlingenvervoer

Ritten voor leerlingenvervoer zijn soms te lang, chauffeurs wisselen te vaak en de situatie in de bus is soms zelfs onveilig. Dat blijkt uit ons onderzoek.

Onderzoek
maart 28, 2022 11:43 am

Corona en mbo

Hoewel fysieke lessen al lang weer mogelijk zijn, blijven veel mbo-instellingen volgens ouders vasthouden aan online onderwijs.

Onderzoek
februari 15, 2022 2:11 pm

Corona en onderwijs III

Wat vinden ouders van het versoepelen van de coronamaatregelen op school? We onderzochten het.

Onderzoek
december 13, 2021 2:03 pm

Corona en onderwijs II

Bij dit onderzoeken keken we naar wat ouders vinden van het vervroegen van de kerstvakantie en de andere corona-maatregelen op school.

Onderzoek
november 25, 2021 12:25 pm

Corona en onderwijs I

We onderzochten hoe ouders aankijken tegen het oplopende aantal besmettingen en de maatregelen die op school worden genomen.

Onderzoek
november 11, 2021 12:13 pm

Gebruik van lesmethoden

We vroegen de mening van ouders over de lesmethoden die op school worden gebruikt. En wilden weten hoe zij aankijken tegen de rol van uitgeverijen.

Onderzoek
oktober 25, 2021 11:38 am

Schoolkosten

We wilden van ouders weten welke bedragen ze kwijt zijn aan schoolkosten en of de school duidelijk maakt waar het aan wordt uitgegeven.

Onderzoek
september 20, 2021 12:21 pm

Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs

We onderzochten onder (G)MR-ouders van het Landelijk Ouderpanel of zij voldoende worden betrokken bij het NP Onderwijs.

Onderzoek
juni 6, 2021 12:38 pm

Leervertraging en welzijn in coronatijd

Volgens ouders valt het mee met leerachterstanden in de coronatijd. Wel maken veel ouders zich zorgen over de sociale ontwikkeling.

Onderzoek
mei 14, 2021 12:37 pm

Examen in coronatijd

De meeste ouders vinden ondanks coronamaatregelen de examenvoorbereiding voldoende. Veel ouders zijn blij dat het doorgaat.

Onderzoek
april 28, 2021 12:38 pm

Begeleiding bij schoolverzuim

Ouders vinden een gesprek met school belangrijk als hun kind verzuimt. En willen daarbij graag als gelijkwaardige partner worden behandeld.

Onderzoek
april 27, 2021 4:39 pm

Coronamaatregelen in het onderwijs

Ondanks zorgen over corona is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid zijn/haar kind te laten testen.

Onderzoek
april 14, 2021 5:04 pm

Staat van de Ouder 2021

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van het plezier, de onderwijskwaliteit en veiligheid.

Onderzoek
januari 18, 2021 5:08 pm

Effect corona op schooladvies en brugklasleerlingen

Door de schoolsluiting hebben veel kinderen volgens ouders lesstof gemist. Veel ouders vrezen daardoor een laag schooladvies.

Onderzoek
oktober 29, 2020 3:16 pm

Kinderopvang en aansluiting bso-school

Het overgrote deel van de ouders is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben.

Onderzoek
oktober 28, 2020 2:14 pm

Coronamaatregelen voortgezet onderwijs

Scholen hoeven niet dicht volgens de ouders. Maar de zorgen over het risico op een besmetting op school groeien wel.

Onderzoek
augustus 31, 2020 2:45 pm

Coronamaatregelen op basis- en voortgezet onderwijs

De meerderheid van de ouders is geen voorstander van extra coronamaatregelen op school. Een mondkapje roept weerstand op.

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & onderwijs