Doe mee en geef ouders een stem!

Laat via het Landelijk Ouderpanel uw stem horen en maak het verschil!

Home > Landelijk Ouderpanel > Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Landelijk Ouderpanel

Sinds de start van het ouderpanel in 2017, hebben er al veel onderzoeken en peilingen over uiteenlopende onderwerpen plaatsgevonden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeksresultaten en wat daarmee gebeurd is. Onderstaande onderzoeken zijn uitgevoerd door Ouders & Onderwijs. Een overzicht van de onderzoeken over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van Opvoedinformatie Nederland.

Onderzoek
september 20, 2021 12:21 pm

Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs

We onderzochten onder (G)MR-ouders van het Landelijk Ouderpanel of zij voldoende worden betrokken bij het NP Onderwijs.

Onderzoek
juni 6, 2021 12:38 pm

Leervertraging en welzijn in coronatijd

Volgens ouders valt het mee met leerachterstanden in de coronatijd. Wel maken veel ouders zich zorgen over de sociale ontwikkeling.

Onderzoek
mei 14, 2021 12:37 pm

Examen in coronatijd

De meeste ouders vinden ondanks coronamaatregelen de examenvoorbereiding voldoende. Veel ouders zijn blij dat het doorgaat.

Onderzoek
april 28, 2021 12:38 pm

Begeleiding bij schoolverzuim

Ouders vinden een gesprek met school belangrijk als hun kind verzuimt. En willen daarbij graag als gelijkwaardige partner worden behandeld.

Onderzoek
april 27, 2021 4:39 pm

Coronamaatregelen in het onderwijs

Ondanks zorgen over corona is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid zijn/haar kind te laten testen.

Onderzoek
april 14, 2021 5:04 pm

Staat van de Ouder 2021

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van het plezier, de onderwijskwaliteit en veiligheid.

Onderzoek
januari 18, 2021 5:08 pm

Effect corona op schooladvies en brugklasleerlingen

Door de schoolsluiting hebben veel kinderen volgens ouders lesstof gemist. Veel ouders vrezen daardoor een laag schooladvies.

Onderzoek
oktober 29, 2020 3:16 pm

Kinderopvang en aansluiting bso-school

Het overgrote deel van de ouders is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben.

Onderzoek
oktober 28, 2020 2:14 pm

Coronamaatregelen voortgezet onderwijs

Scholen hoeven niet dicht volgens de ouders. Maar de zorgen over het risico op een besmetting op school groeien wel.

Onderzoek
augustus 31, 2020 2:45 pm

Coronamaatregelen op basis- en voortgezet onderwijs

De meerderheid van de ouders is geen voorstander van extra coronamaatregelen op school. Een mondkapje roept weerstand op.

Onderzoek
juli 20, 2020 11:43 am

Behoefte-onderzoek leden Ouderpanel

We wilden graag weten hoe ouders het Ouderpanel ervaren en wat volgens hen anders zou kunnen.

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & onderwijs Opvoedinformatie Nederland