Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Meer ruimte voor nieuwe scholen

Meer ruimte voor nieuwe scholen.

20 mei 2020 Nieuws

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. De doelstelling van dit wetsvoorstel is om het mogelijk te maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen, sneller in aanmerking kunnen komen voor bekostiging. Met het wetsvoorstel wordt niet beoogd dat er meer scholen komen, maar dat het aanbod van scholen zich beter kan aanpassen aan de veranderde vraag vanuit de samenleving.

Een nieuwe school krijgt momenteel alleen bekostiging van de overheid als deze uitgaat van een ‘erkende richting’ (bijvoorbeeld rooms-katholiek of islamitisch) en met een prognose aan kan tonen dat er genoeg belangstelling is. Dat wordt nu losgelaten. Met de wet hoeft een nieuwe school niet meer binnen een erkende richting te passen en wordt de belangstelling gemeten met ouderverklaringen of een marktonderzoek.

Procedure

De initiatiefnemers van een nieuwe school moeten in de nieuwe procedure de bestaande scholen en samenwerkingsverbanden uitnodigen voor een gesprek over de plannen. Een bestaande school kan dan de wensen van de initiatiefnemers inpassen en daarmee de stichting van een nieuwe school overbodig maken. In de huidige situatie wordt de onderwijskwaliteit van een school getoetst nadat de school van start is gegaan. Met de nieuwe wet toetst de Inspectie enkele voorwaarden voor kwaliteit vóór het openen van de school (bijvoorbeeld onderwijstijd en inhoud van het onderwijs). De nieuwe procedure zal vanaf juni 2021 in werking treden.

Meer informatie

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Voor persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101 of een bericht sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.