Home > Nieuws > Nieuws > Mondkapjesplicht op middelbare scholen

Mondkapjesplicht op middelbare scholen.

1 december 2020 Nieuws
Mondkapjesplicht corona

Vanaf vandaag moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimte. Op het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt de verplichting binnen het schoolgebouw voor alle leerlingen. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.

Voor de scholen die de mondkapjesplicht in hun beleid hebben op genomen verandert er niet veel. Dezelfde regels zullen van toepassing zijn. Voor scholen die een mondkapjes- advies hadden voor leerlingen en personeel betekent de mondkapjesplicht dat het dragen van een mondneusmasker verplicht wordt.

De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste vragen en antwoorden.

Hoe lang geldt de mondkapjesplicht?

Deze mondkapjesplicht is voor in elk geval 3 maanden vastgesteld. Dit kan door de overheid worden verlengd.

Wat houdt de mondkapjesplicht voor leerlingen en leerkrachten in?

Als leerlingen en personeel van de school zich binnen de school voortbewegen moeten zij een mondneusmasker dragen. Deze kan af, wanneer een leerling of personeelslid een vaste zit- of staanplaats heeft binnen school.

Welke (andere) uitzonderingen zijn er?

 • De verplichting geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen, of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken. Het personeelslid of de leerling die zich beroept op een van de uitzonderingen zal de beperking of ziekte wanneer dat gevraagd wordt aannemelijk moeten maken.
 • Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht als het dragen een belemmering vormt voor deelname aan, dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit. Hierbij kan het gaan om activiteiten als lichamelijk opvoeding, toneel en dans of bepaalde voren van beroepsgerichte en praktijkvakken.
 • Leerkrachten hoeven geen mondneusmaskers te dragen als ze door de klas lopen; wel moeten zij steeds 1,5 meter afstand houden ten opzichte van leerlingen.

Hoe kan een leerling het beroep op de uitzondering aannemelijk maken?

Dit kan op verschillende manieren. De leerling kan bijvoorbeeld zijn hulpmiddel of medicatie tonen. Wat ook kan is een briefje van een arts, zorgverlener of zorgorganisatie, of een bewijs van een recente afspraak met een arts. Als maar aannemelijk is gemaakt dat uw kind niet aan de verplichting kan voldoen.

Ben ik verplicht om medische gegevens van mijn kind te laten zien, als ik aanspraak wil maken op de uitzondering van de mondkapjesplicht?

U bent niet verplicht om deze medische gegevens te laten zien. Als u liever geen medische gegevens toont, dan moet u een andere manier gebruiken om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt.

Wat moet ik doen als de school niet vindt dat mijn kind onder de uitzonderingen valt?

Zorg ervoor dat u hierover in gesprek blijft met school. Vraag aan school welke informatie zij nodig hebben om het beroep op de uitzondering wel toe te kennen.

Wat gebeurt er als mijn kind zonder mondneusmasker op school komt?

Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondneusmasker wil dragen (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om eerst te bepalen wat er gaat gebeuren.

 • De school stelt zelf maatregelen op en gaat zelf over de sancties. Hierbij zorgt de school voor instemming met de (G)MR bij wijziging van het gezondheid- en veiligheidsbeleid.
 • De school kan ervoor kiezen om de volgende stappen te volgen:
 1. In overleg te treden met leerling en ouder
 2. Een waarschuwing te geven aan de leerling
 3. De leerling te schorsen
 4. Indien de leerling na schorsing, alsnog weigert tot het dragen van een mondkapje, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar
 5. De casus wordt overgedragen naar de leerplichtambtenaar

Heeft mijn kind recht op afstandsonderwijs als mijn kind geen mondneusmasker wil dragen?

Als uw kind geschorst wordt dan is de school verplicht om er voor te zorgen dat het onderwijs doorgaat. De manier waarop de school dat doet,  is aan de school. Dit hoeft niet per definitie online-onderwijs te zijn.

Wat gebeurt er als ik mijn kind thuishoud, omdat ik niet niet wil dat mijn kind een mondkapje draagt?

In dit geval zullen de regels gelden die ook in de normale situatie gelden als een leerling zonder geldige reden verzuimt:

 • De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling en de ouder/verzorger over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding.
 • De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur verzuim in vier weken een melding van ongeoorloofd verzuim te doen via het verzuimregister bij de leerplichtambtenaar.
 • De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen.
 • In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.

Vragen

Heeft u vragen over de huidige situatie? De antwoorden op veelgestelde vragen over corona staan in onze FAQ. Voor persoonlijk advies kunt op werkdagen ook bellen met ons adviespunt op 088-6050101.

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.