Home > Nieuws > Nieuws > Ouders geven middelbare scholen onvoldoende voor onderwijskwaliteit

Ouders geven middelbare scholen onvoldoende voor onderwijskwaliteit.

27 juni 2024 Nieuws

Ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Vooral in het voortgezet onderwijs zijn de problemen groot. Hier is een derde van de ouders ontevreden over de onderwijskwaliteit. Dat blijkt uit ons onderzoek onder 824 ouders in het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs.

Ouders negatief over onderwijskwaliteit in voortgezet onderwijs

Leraren worden zwaar belast, klassen groeien en lessen vallen steeds vaker uit. Ouders zijn ontevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Dit is vooral in het voortgezet onderwijs te zien. Hier is maar liefst 33% van de ondervraagde ouders ontevreden over de onderwijskwaliteit. In het basisonderwijs zijn de problemen minder groot, hier is 24% van de ouders ontevreden.

Toegenomen lesuitval

Naast grote klassen en een hoge werkdruk bij leraren, vallen lessen steeds vaker uit. Ouders & Onderwijs deed al eerder onderzoek naar de toenemende lesuitval. Uit dit rapport blijkt dat maar liefst 12% van alle lessen op het voortgezet onderwijs uitvalt, wat zorgt voor een fikse achterstand bij leerlingen. Dat er zoveel lesuitval is, is geen verrassing. Het lerarentekort is namelijk een bekend probleem. Daarom heeft Ouders & Onderwijs een manifest opgesteld die dit aanpakt: elke leerling in 2030 een bevoegde leraar.

 

Klassen vaak te groot

Ook de groeiende klassen hebben invloed op de onderwijskwaliteit. Vooral op het voortgezet onderwijs zijn de klassen groot. Dit wordt ook bevestigd in het jaarlijkse onderzoeksrapport van Ouders & Onderwijs uit april 2024, de Staat van de Ouder. Hieruit blijkt dat klassen op het voortgezet onderwijs vaak uit meer dan 26 leerlingen bestaan. Ook laat het onderzoek zien dat klassengroottes van 26 kinderen of meer, zorgen voor minder plezier op school. Ouders & Onderwijs pleit daarom voor een maximale norm voor klassengroottes, waarvan scholen alleen met een goede reden vanaf kunnen wijken.

Ouders tevreden over lesmethodes

Aan alle deelnemers van het onderzoek is gevraagd of zij tevreden zijn met de huidige lesmethodes. Ruim de helft van de ouders, maar liefst 52%, is tevreden over de huidige lesmethodes op school. Bovendien vindt 18% van hen dat de kwaliteit van de lesmethodes in de afgelopen 10 jaar is verbeterd. De ouders die niet tevreden zijn over de lesmethodes geven aan dat lesmethodes door elkaar worden gebruikt of dat deze ouderwets zijn.

Overige onderzoeken

Uit verschillende onderzoeken, waaronder de Staat van het Onderwijs uit 2024, blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Hierin staat dat het verschil in kwaliteit van onderwijs tussen verschillende scholen erg groot is. Zo kreeg 20% van de 225 onderzochte scholen een onvoldoende op het inspectierapport.

Ook het onderzoek van PISA, die de onderwijsresultaten van Nederland vergelijkt met andere landen, wijst erop dat schoolprestaties enorm zijn gedaald. Het onderzoek uit 2022 laat zien dat de wiskundeprestaties nog nooit zo erg gedaald zijn sinds 2006. Een kwart van de leerlingen is namelijk onvoldoende geletterd in wiskunde en/of natuurwetenschappen. Een derde van de leerlingen is onvoldoende geletterd in leesvaardigheid.

Over het onderzoek   

Aan het onderzoek deden 824 ouders mee met een kind op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en/of mbo. De resultaten van het onderzoek zijn representatief op geslacht,   opleidingsniveau en culturele achtergrond, met een spreiding op de leeftijd van het kind. Wil je ook meepraten over belangrijke schoolthema’s? Meld je dan aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Vragen en contact 

Heb je vragen over onderwijskwaliteit, lesuitval of klassengrootte? Of heb je andere vragen over het onderwijs van je kind? Neem dan contact op met ons adviespunt via WhatsApp, mail of telefoon.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.