Home > Nieuws > Nieuws > Alles wat je wilt weten over zelftesten in het onderwijs

Alles wat je wilt weten over zelftesten in het onderwijs.

26 november 2021 Nieuws
zelftesten

Bij de laatste persconferentie op 26 november is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden. Voor alle leerlingen op de middelbare school en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Deze zelftesten zijn op school beschikbaar. Vooral om de veiligheid te waarborgen en coronabesmettingen te voorkomen. Het advies is om deze zelftest twee keer in de week te doen. Het gebruik is altijd vrijwillig.

Ga direct naar onze veelgestelde vragen over zelftesten.

Doel

Het doel van zelftesten is om ongemerkte coronabesmettingen zo snel mogelijk te signaleren en zo verspreiding van het coronavirus op school te beperken. Zelftesten is bedoeld voor (nog) niet-immune mensen zonder corona klachten. Deelname aan zelftesten is altijd vrijwillig.

Corona-gerelateerde klachten

Zelftesten zijn ook geschikt om te gebruiken bij mensen met corona-gerelateerde klachten. Het OMT heeft dat geadviseerd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge neemt dit advies over. Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de verwachting dat meer mensen zich testen bij klachten.

De zelftest kan niet gebruikt worden om uit quarantaine te komen (na nauw contact, BCO, of reisgebied) en is ook niet geschikt voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Zelftesten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs en alle leerlingen op het voortgezet onderwijs geldt het volgende advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling en de rest van het huishouden in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door school bij leerlingen worden afgenomen.

Voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en hun ouders/verzorgers zal dit even wennen zijn. In de meeste gevallen zullen de ouders/verzorgers de test bij hun kind afnemen; sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. Het gebruik is altijd vrijwillig.

Mbo

Ook leerlingen op het mbo maken gebruik van zelftesten. Het advies voor studenten blijft om ze preventief  te gebruiken. Het gebruik is altijd vrijwillig.

Preventief testen uit voorzorg en veiligheid

Om te beginnen is het gebruik van zelftesten bedoeld voor preventief gebruik. Een besmetting onder leerlingen of personeel kan hierdoor snel gesignaleerd en verspreiding van het coronavirus voorkomen worden. De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom school te vergroten, zodat het onderwijs kan doorgaan.

Specifiek voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

In het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs hebben sommige leerlingen hulp nodig om de test goed af te kunnen nemen. De  schoolleiding kan in dat geval kiezen uit een aantal scenario’s. Alle vso en pro scholen hebben hierover per brief informatie ontvangen van het ministerie.

Instructie

De flyer ‘zelftesten’ geeft een handig overzicht over het hoe en waarom van de test. Daarin staat ook hoe het testen in zijn werk gaat. Verder zijn er instructiefilmpjes beschikbaar over het afnemen van de test. Deze staan hieronder gerangschikt naar het merk van de test. De test is minder ingrijpend dan de PCR-test. Het wattenstaafje gaat minder diep in de neus en de uitslag is binnen 15 minuten bekend.

Waarmee kan Ouders & Onderwijs u helpen?

Heeft u vragen over het onderwijs? Bent u boos of maakt u zich zorgen over de situatie van uw kind op school? Bel of mail ons. Wij zijn er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. We helpen ouders met informatie, voorlichting en advies over alles wat met onderwijs te maken heeft, zoals de impact van corona op het onderwijs, passend onderwijs, pesten op school en de rechten van ouders. Daarnaast komen we op voor de belangen van ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.

Tweewekelijkse nieuwsbrief

Meer weten? Meldt u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief boordevol actuele informatie over de ontwikkelingen in het onderwijs, handige tips, herkenbare verhalen en interessante webinars.

Wilt u uw mening geven en meepraten over het onderwijs? Graag! Meldt u aan voor het Landelijk Ouderpanel! We doen regelmatig onderzoek naar het standpunt van ouders over uiteenlopende onderwerpen. U hebt altijd de keuze of u meedoet of niet.

FAQ Zelftesten in het onderwijs.

Nee. Deelnemen aan de zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren.

Nee. Een leerling mag het zelftesten weigeren, testen is altijd vrijwillig. De school mag niet vragen om een testuitslag. Een leerling die zichzelf niet wil laten testen of de testuitslag niet wil delen, mag nooit om deze reden de toegang tot de school worden ontzegd.

Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

Op Hulp bij zelftesten staat meer informatie hoe het zelftesten werkt. In de flyer wordt uitgelegd hoe zelftesten in zijn werk gaat. De flyer is bestemd voor leerlingen, maar is ook geschikt voor medewerkers. Hiernaast is ook een gratis e-learningmodule en een lesmodule voor leerlingen over zelftesten op deze pagina te vinden.

Preventief testen gebeurt thuis.

 

Nee. De testen worden door de Rijksoverheid gratis ter beschikking gesteld aan de scholen en kinderopvangorganisaties.

Bij het afnemen van een zelftest ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de tester zelf.

Preventief testen is effectief als het minimaal twee keer per week gebeurt, verdeeld over de week.

Een zelftest is een antigeentest die de leerling volledig zelf uitvoert. De leerling neemt dus zelf slijm af uit zijn/haar neus en analyseert dit direct zelf.

Het resultaat is iets minder betrouwbaar dan een test in de teststraat. Want de test wordt niet door een professional gedaan. De leerling kan met een zelftest de kans op een ongemerkte besmetting verkleinen, maar zeker niet uitsluiten. De betrouwbaarheid hangt af van de afname. Volg de gebruiksaanwijzing dus goed op. Iedereen is zelf verantwoordelijk om de test goed af te nemen. En om een positieve uitslag door te geven aan de GGD als dat nodig is.

Het wattenstaafje hoeft minder ver de neus in, waardoor zelfafname mogelijk is. Wel zijn de zelftesten iets minder gevoelig, waardoor ze niet in elke situatie geschikt zijn.

Ja. De testen zijn gevalideerd en het afnemen van de test is, met een goede instructie veilig. De resultaten van deze zelftesten zijn iets minder gevoelig dan de testen die bij de testlocaties van de GGD worden gebruikt. De zelftest kan de kans op een ongemerkte besmetting dus verkleinen, maar niet uitsluiten.

De uitslag kan na 15-30 minuten worden afgelezen.

Dan heeft uw kind waarschijnlijk geen corona. Maar let op: een negatieve testuitslag is bij een zelftest minder betrouwbaar dan bij een test die door een professional is afgenomen. Blijf dus voorzichtig en zorg dat uw kind zich houdt aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Blijf ook extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare gezondheid.

Dan heeft hij/zij waarschijnlijk corona. Hij/zij moet dan maatregelen treffen, zoals thuisblijven. Huisgenoten blijven thuis als ze nog niet volledig immuun zijn. Én uw kind moet de uitslag laten bevestigen door een test door de GGD. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie. Hierdoor is er kans dat zijn/haar positieve uitslag vals alarm is. Als de hertest bij de GGD negatief is, mogen uw kind en huisgenoten weer naar buiten.

Het is niet verplicht de uitslag te delen. Leerlingen worden echter wel verzocht om een positieve uitslag te melden bij de school, zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen. Scholen gaan vertrouwelijk met deze informatie om, en maken geanonimiseerd melding van een besmetting bij de GGD.

Ja, zelftesten zijn ook geschikt om te gebruiken als iemand corona-gerelateerde klachten heeft. Het OMT heeft dat geadviseerd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek.

Kortom: met een negatieve zelftest mag je dus verkouden naar school. Alleen als je zware klachten hebt: koorts in combinatie met hoesten en niezen, dan blijf je wel thuis.

Kinderen met chronische verkoudheidsklachten mogen naar school.

Ja. Scholen mogen leerlingen naar huis sturen of niet op school toelaten als zij hiermee opvolging geven aan adviezen van de GGD (bv. leerlingen die in de buurt zaten van een besmet persoon), of als zij hiermee de zorgplicht voor een veilig schoolklimaat opvolgen (bv. leerlingen die naar school komen met duidelijke ziekteverschijnselen, zoals dit ook geldt voor kinderen met mazelen of de griep).

Gerelateerde onderwerpen

Zelftesten voor middelbare scholieren

Vanaf volgende week komen er zelftesten beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, waarmee zij zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Het testen is vrijwillig en mag dus nooit een voorwaarde zijn voor leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Dit maakte het ministerie van OCW dinsdagmiddag bekend.

Lees meer

Middelbare scholen volledig open vanaf 31 mei

Alle middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open voor leerlingen. Vanaf 7 juni is dat verplicht. Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Lees meer

Testbereidheid onder ouders beperkt

Ondanks toenemende zorgen over coronabesmetting op school is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid hun kind te laten testen. Zij kiezen liever voor een quarantaine van 10 dagen. Nog eens 24% wil alleen laten testen als het kind klachten heeft. De testbereidheid van ouders is dus beperkt. Deze cijfers komen uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.