Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Toetsen en resultaten > Leerachterstand basisonderwijs

Leerachterstand basisonderwijs.

Wanneer jouw kind achterblijft bij klasgenoten is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is en welke voorzieningen daarvoor worden getroffen. Een leerachterstand kan namelijk een nadelige invloed hebben op de schoolloopbaan.

Didactische leeftijdsequivalent

Het vaardigheidsniveau van leerlingen kan worden uitgedrukt in een zogenaamd didactische leeftijdsequivalent (dle). Deze didactische leeftijdsequivalent geeft preciezer aan hoeveel maanden voorsprong of achterstand een leerling heeft, afgezet tegen de didactische leeftijd (dl). Dit is het aantal maanden onderwijs dat een kind gedurende de schoolloopbaan genoten heeft. Men gaat daarbij uit van 10 maanden onderwijs per jaar vanaf groep 3. Eind groep 3 heeft een leerling dus een didactische leeftijd van 10 maanden, eind groep 8 een didactische leeftijd van 60 maanden. Als de leerling precies op niveau zit, komen de didactische leeftijd en de didactische leeftijdsequivalent overeen.

Leerlingvolgsysteem

Bij nagenoeg alle testen in Nederland zijn dle-schalen beschikbaar en bijna elk geautomatiseerd leerlingvolgsysteem kan deze dle’s verwerken. Met het didactische leeftijdsequivalent kan een school dus de individuele uitslag op een gestandaardiseerde toets de leerling situeren ten opzichte van zijn groep én ten opzichte van de vorderingen in het leerprogramma. Bovendien kan hiermee een oordeel over het niveau van de groep en de school als geheel worden gegeven.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Onderwijskundig rapport

De basisschooldirecteur maakt wanneer een kind van school wisselt een onderwijskundig rapport (OKR) over de schoolvorderingen van het kind.

Lees meer
Dossier

Rapport

Een schoolrapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school.

Lees meer
Dossier

Cito-toetsen op de basisschool

Wat toetst de Cito? Wanneer worden ze afgenomen? En wat zeggen de resultaten? Lees het hier.

Lees meer
Dossier

Welke toetsen gebruikt school?

Methodetoets, voortgangstoets, Cito-toets, eindtoets, examentoets, doorstroomtoets en diagnostische test: wat is nou precies het verschil?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.