Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Rapport.

Een rapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school. Meestal wordt de prestatie voor een bepaald vak uitgedrukt in een (rapport)cijfer, soms ook met een beoordeling in woorden.

Cijfers

De schoolprestaties van basisschoolleerlingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem, in het onderwijskundig rapport en in het schoolrapport. De manier waarop een rapport wordt opgesteld is de verantwoordelijkheid van de basisschool zelf. Er zijn verschillende vormen van schoolrapporten. Sommige basisscholen geven cijfers, terwijl andere scholen aanduidingen als goed, voldoende en zwak geven. Ook een combinatie van cijfers en woorden komt voor. Sommige basisscholen belonen vooral de prestaties van leerlingen, andere scholen richten zich meer op de inzet.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Leerachterstand basisonderwijs

Wanneer jouw kind achterblijft bij klasgenoten is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is.

Lees meer
Dossier

Onderwijskundig rapport

De basisschooldirecteur maakt wanneer een kind van school wisselt een onderwijskundig rapport (OKR) over de schoolvorderingen van het kind.

Lees meer
Dossier

Cito-toetsen op de basisschool

Wat toetst de Cito? Wanneer worden ze afgenomen? En wat zeggen de resultaten? Lees het hier.

Lees meer
Dossier

Welke toetsen gebruikt school?

Methodetoets, voortgangstoets, Cito-toets, eindtoets, examentoets, doorstroomtoets en diagnostische test: wat is nou precies het verschil?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.