Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > De mbo-onderwijsovereenkomst

De mbo-onderwijsovereenkomst.

Als je kind start met een mbo-studie is het verplicht een onderwijsovereenkomst te tekenen. Dit is een contract tussen de school en de student met daarin de rechten en plichten van de school en de student. Als je kind minderjarig is, dan teken jij als ouder de onderwijsovereenkomst.

De onderwijsovereenkomst geldt alleen nog dit studiejaar. Er is namelijk een nieuwe wet in de maak waardoor de onderwijsovereenkomst waarschijnlijk per 1 augustus 2023 wordt afgeschaft. We passen de informatie in dit artikel aan als het zover is.

Wat staat er in een onderwijsovereenkomst?

De onderwijsovereenkomst (OOK) is een overeenkomst tussen jouw kind en de school. Het contract wordt getekend voordat de opleiding begint en is wettelijk verplicht. De inhoud van dit contract kan per school en per student verschillen. De volgende afspraken staan in de OOK:

 • Voor welke opleiding de student is ingeschreven.
 • Wanneer de opleiding begint en wat de geplande einddatum is.
 • Informatie over de opleiding (het onderwijs- en examenreglement).
 • Regels over aan- en afwezigheid.
 • Regels over schorsing en verwijdering.
 • Afspraken en informatie over begeleiding en loopbaanbegeleiding.
 • Roosters en locaties.
 • Informatie over een klachtenregeling.
 • Regels over een nieuwe OOK.

Verder is er in de OOK ruimte voor individuele afspraken met de school. Als je kind extra ondersteuning krijgt, dan is het verplicht om afspraken hierover op te nemen.

Lees de OOK goed en stel vragen

De OOK is bindend voor school en de student en moet op papier staan. Het is belangrijk dat je samen met je kind nagaat of de afspraken juist zijn. Neem de OOK goed door met je kind voordat je tekent. Is jullie iets niet duidelijk? Of hebben jullie vragen over rechten en/of plichten? Neem dan vooral contact op met de opleiding voor uitleg en teken pas als het duidelijk is.

Wanneer een OOK niet tekenen?

Wanneer moet je niet tekenen? Daar kunnen de volgende redenen voor zijn:

 • De OOK bevat onjuiste gegevens over jouw kind of de opleiding.
 • Er staat een verplichting tot het betalen van een vrijwillige bijdrage in het contract. Dat is niet toegestaan.
 • Er staan vage aanduidingen in het contract, zoals ‘Onder bepaalde omstandigheden kun je van school worden verwijderd,’ terwijl niet duidelijk is welke dat zijn.
 • Er staat  in de OOK dat jij of je kind akkoord bent gegaan met bepaalde regels (zoals het gedragsreglement) terwijl jullie deze regels niet kennen.
 • In de OOK staat dat je kind van school wordt gestuurd wanneer de school geen stageplek kan vinden.

Wat als de overeenkomst niet klopt?

Als de overeenkomst niet klopt, neem je contact op met de school. Jouw kind en de school zijn namelijk vrij om de OOK aan te passen binnen de grenzen van de wet. Kom je er met de mbo-school niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met ons Adviespunt. Je kind kan zelf terecht bij het JOB.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Privé: Mbo

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer
Dossier

Regels rondom werktijden stage

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden.

Lees meer
Dossier

Stagediscriminatie

Het mag niet, maar helaas gebeurt het wel: stagediscriminatie.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.