Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Passend onderwijs in het mbo

Passend onderwijs in het mbo.

Het mbo wil toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk studenten. Passend mbo onderwijs stelt studenten in staat een opleiding te volgen door waar nodig ondersteuning te bieden. Hoe werkt dat?

Wat is passend onderwijs in het mbo?

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Het staat voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van iedere mbo-student. Dus ook voor studenten met een stoornis, ziekte of handicap. Zij kunnen op school extra hulp krijgen.

Geen aparte scholen

Het mbo kent geen aparte scholen of onderwijsvormen voor studenten die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Het mbo verschilt daarin van basisscholen en het voortgezet onderwijs. Al bij de start van de opleiding wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de student. Het mbo geeft de student een advies over de haalbaarheid om een diploma te halen voor de opleiding. Daarbij kijkt het mbo naar de diploma-vereisten. Wil de student toch een opleiding wil volgen waarvoor hij door beperkingen geen diploma kan halen? Dan kan de student na het volgen van de vakken een schoolverklaring krijgen.

Ondersteuningsaanbod

Om alle studenten zo veel mogelijk in staat te stellen een passende opleiding succesvol af te ronden, bieden mbo-scholen een ondersteuningsaanbod aan. Het ondersteuningsaanbod van de school kunt u vinden op de website van de school. Een goede intake is het uitgangspunt voor de juiste ondersteuning. Voor een goede intake kijkt de school samen met de student en zijn ouders naar de mogelijkheden die de school kan bieden. Is de student meerderjarig, dan is aanwezigheid van ouders niet noodzakelijk. Het is verstandig zo veel mogelijk vooraf afspraken te maken over de ondersteuning van de student door de school. Deze afspraken legt u vast in de onderwijsovereenkomst.

Overdracht

De mbo-student komt in de meeste gevallen van een andere school. Bij de overstap naar het mbo kunnen de oude en de nieuwe school contact met elkaar opnemen voor een goede overdracht van de student. Dit heet een ‘warme overdracht’. De oude school kan de nieuwe school adviseren over de ondersteunings- en  begeleidingsbehoefte van de student. Voor het uitwisselen van deze gegevens is wel toestemming nodig van de student of zijn ouders.

Meer informatie

  • Op de website van Mbo-toegankelijk kun je specifiek informatie vinden over studeren met een beperking. Informeer ook altijd bij de zorgcoördinator of decaan van de school naar de mogelijkheden.
  • De organisatie Zorgeloos naar School lanceert vanaf maart 2022 een mbo-gids voor studenten met een chronische aandoening. Het is een praktische gids geworden. Mbo-docenten, mbo-professionals en ouders werkten eraan mee. De gids is gratis aan te vragen via de website van Zorgeloos naar School.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Terugkoopregeling ongebruikte schoolboeken mbo

Sinds 2021 is elke mbo-school verplicht ongebruikte schoolboeken terug te kopen. Hoe werkt dat? En welke regels gelden daarbij? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bijdrage schoolkosten via mbo studentenfonds

In sommige situaties kan je kind een bijdrage krijgen uit het mbo studentenfonds. Wanneer komt je kind daarvoor in aanmerking?

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.