Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Passend onderwijs in het mbo

Passend onderwijs in het mbo.

Het mbo moet toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk studenten. Ook als er sprake is van een beperking, ziekte of stoornis. Hoe werkt dat? En wat zijn de regels? Dat leggen we je uit.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs staat voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van iedere mbo-student. Dus ook voor studenten met een stoornis, ziekte of handicap. Zij kunnen op school extra hulp krijgen. Het mbo kent geen aparte scholen of onderwijsvormen voor studenten die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Het mbo verschilt daarin van basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Studiekeuze en passend onderwijs

Bij het kiezen van een geschikte mbo-opleiding kan de beperking van je kind een rol spelen. In hoeverre maakt de beperking het lastig om een diploma te halen of werk te vinden in het vakgebied? De mbo-school gaat daarover met je kind in gesprek tijdens het intakegesprek na aanmelding. In dat gesprek wordt ook besproken welke ondersteuning je kind nodig heeft en wat de mbo-school kan bieden. De mbo-school legt de gemaakte afspraken vast in de onderwijsovereenkomst.

Recht op aanpassing tijdens de studie

Mbo-scholen moeten duidelijk omschrijven welke ondersteuning ze aan studenten kunnen bieden. Het ondersteuningsaanbod is te vinden op de website van de school. In veel gevallen heeft je kind op basis van een beperking recht op aanpassingen van het onderwijs. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Je kind krijgt bijvoorbeeld minder uren onderwijs of stage, of aanpassingen van het examen. Er geldt wel een voorwaarde: de aanpassingen mogen niet teveel vragen van de mbo-school én het niveau van de opleiding moet behouden blijven.

Mag het mbo-school weigeren vanwege een beperking?

In sommige gevallen mag een school een student weigeren vanwege een beperking. Als de extra ondersteuning een te grote belasting vormt voor de school, hoeft deze de student niet toe te laten. De school moet in het geval van weigering goed onderbouwen waarom zij de ondersteuning echt niet aankunnen. Vervolgens moet de school met je kind naar een andere, wel geschikte opleiding zoeken. De school geeft je kind in dat geval een advies.

Rechten van ouders

Veel ouders willen betrokken zijn bij het vaststellen van de ondersteuning aan hun kind. In de praktijk is dat soms lastig. Je kind is ouder en zelfstandiger dan ooit. De leeftijd van je kind bepaalt jouw rechten als ouder. Is je kind minderjarig? Dan blijf je als ouder verantwoordelijk. Je mag dus bij gesprekken aanwezig zijn en je tekent de onderwijsovereenkomst en andere aanvragen en documenten. Is je kind 18 jaar of ouder? Dan is je kind zelf verantwoordelijk. Je mag nog steeds aanwezig zijn bij gesprekken. Daarvoor is wel toestemming van je kind nodig.

Problemen tijdens de opleiding?

Ook als je vooraf alles goed hebt afgesproken kunnen er dingen gebeuren die tot problemen leiden. Bijvoorbeeld omdat je kind de afgesproken ondersteuning niet krijgt. Of het lukt vanwege de beperking niet om een stageplek of leerwerkplek te vinden. Neem dan contact op met ons adviespunt. Daar voorzien we je van advies op maat en helpen we je te zoeken naar een oplossing. Je kunt ook terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer
Dossier

Regels rondom werktijden stage

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden.

Lees meer
Dossier

Stagediscriminatie

Het mag niet, maar helaas gebeurt het wel: stagediscriminatie.

Lees meer
Dossier

Mbo-opleiding kiezen: tips voor ouders

Hoe kies je een mbo-opleiding? We laten het zien.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.