Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Mbo – Onderdelen van de opleiding

Mbo – Onderdelen van de opleiding.

Een mbo-opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Welke zijn dat en waar zitten keuzemogelijkheden?

Opbouw van de mbo-opleiding

Om vanuit een mbo-opleiding door te stromen naar een baan of een hbo-opleiding is het belangrijk dat studenten een passende opleiding volgen. Een mbo-opleiding bestaat daarom uit drie delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel.

Basisdeel

De opleiding begint met het basisdeel. Het basisdeel bevat de algemene onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels. Dat laatste onderdeel geldt alleen voor niveau 4. Zie het onderscheid tussen de niveaus.

Daarnaast bevat het basisdeel beroepsspecifieke eisen. Die gaan over de algemene vakkennis, vaardigheden en houding waar de student over moet beschikken. Het basisdeel is ongeveer de helft van de opleiding. Een brede basis maakt het voor de student mogelijk om op een later moment in de opleiding te beslissen welke kant hij op wil, zonder studievertraging op te lopen. De brede basis maakt het kiezen van een opleiding eenvoudiger.

Profieldeel

Naast het basisdeel is er het profieldeel. In het profieldeel kiest de student een bepaalde richting. Het profieldeel bevat eisen die specifiek zijn voor de gekozen richting. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma (bijvoorbeeld: ICT-beheerder). Het profieldeel is ongeveer een derde van de opleiding. Samen met het basisdeel vormt het profieldeel de kwalificatie van de student. Het basis- en profieldeel zijn vaste onderdelen binnen de opleiding.

Keuzedeel

De laatste deel van een mbo-opleiding is het keuzedeel. In het keuzedeel kiest de student zelf vakken om zijn kennis te verbreden of te verdiepen, doorstroming binnen het MBO of naar het HBO te vergemakkelijken of kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. Scholen bepalen zelf welke keuzeonderdelen worden opgenomen in het onderwijsaanbod. Het keuzedeel is 15 procent van de opleiding.

Opleidingsdomeinen

Alle mbo-opleidingen zijn in zestien domeinen opgedeeld. Aan elkaar gerelateerde opleidingen vormen samen een domein. ‘Zorg en welzijn’ is een voorbeeld. Domeinen maken het kiezen van een opleiding overzichtelijker. Wanneer een student nog niet precies weet voor welke kwalificatie(s) hij wil worden opgeleid, kan hij zich laten inschrijven in een domein. Dan kan de student vast beginnen met de gemeenschappelijke onderdelen van verwante opleidingen en op basis van praktijkervaring een definitieve keuze maken.

Bindend studieadvies

Na het eerste jaar krijgt elke student een bindend studieadvies. Haalt uw kind onvoldoende punten? Dan krijgt uw kind een negatief bindend studieadvies mag een opleiding de onderwijsovereenkomst ontbinden. Een negatief bindend studieadvies betekent stoppen met de opleiding. Bij een positief advies kan de student doorgaan met zijn opleiding.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Privé: Mbo

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Terugkoopregeling ongebruikte schoolboeken mbo

Sinds 2021 is elke mbo-school verplicht ongebruikte schoolboeken terug te kopen. Hoe werkt dat? En welke regels gelden daarbij? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bijdrage schoolkosten via mbo studentenfonds

In sommige situaties kan je kind een bijdrage krijgen uit het mbo studentenfonds. Wanneer komt je kind daarvoor in aanmerking?

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.