Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Wat leert mijn kind op het mbo?

Wat leert mijn kind op het mbo?.

Een mbo-opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Welke vakken krijgt je kind? Wat is verplicht en wat kun je kiezen? Hieronder laten we zien wat je kind leert en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Opbouw van de mbo-opleiding

Vanuit een mbo-opleiding stromen studenten door naar een baan of een hbo-opleiding. Om je kind daar goed op voor te bereiden, bestaat een mbo-opleiding uit drie delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Hieronder sommen we ze voor je op.

Basisdeel – algemene vakken

De opleiding begint met het basisdeel. De overheid bepaalt wat de eisen voor deze vakken zijn. Het basisdeel bevat de algemene vakken Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Studenten op niveau 4 volgen daarnaast ook Engels.

Basisdeel – beroepsspecifieke vakken

Naast algemene vakken bevat het basisdeel ook beroepsspecifieke vakken. Die gaan over de algemene vakkennis, vaardigheden en houding waar de student over moet beschikken. Het basisdeel is ongeveer de helft van de opleiding. Deze praktijkgerichte vakken zijn belangrijk als voorbereiding voor jouw kind om straks een beroep uit te oefenen.

Profieldeel

Naast het basisdeel is er een profieldeel. In het profieldeel kiest je kind een bepaalde richting en specialiseert je kind zich binnen het gekozen vakgebied. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma (bijvoorbeeld: ICT-beheerder). Het profieldeel is ongeveer een derde van de opleiding. Samen met het basisdeel vormt het profieldeel de kwalificatie van de student. Het basis- en profieldeel zijn vaste onderdelen binnen de opleiding.

Keuzedeel

Het laatste deel van een mbo-opleiding is het keuzedeel. In het keuzedeel kiest de student zelf vakken om kennis te verbreden of te verdiepen. Bijvoorbeeld om  doorstromen binnen het mbo of naar het hbo makkelijker te maken. Of om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Mbo-scholen bepalen zelf welke keuzeonderdelen ze aanbieden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Privé: Mbo

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer
Dossier

Regels rondom werktijden stage

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden.

Lees meer
Dossier

Stagediscriminatie

Het mag niet, maar helaas gebeurt het wel: stagediscriminatie.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.