Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Rekenexamen mbo

Rekenexamen mbo.

Het is voor alle studenten in het mbo verplicht om mee te doen aan het rekenexamen. Iedere student krijgt minimaal twee kansen om de toets te maken in de laatste jaren van de studie. Er zijn verschillende versies van de toets beschikbaar. De resultaten worden vermeld op de examenlijst, maar telt voorlopig niet mee voor het diploma.

Rekenvaardigheid

Doel van het rekenexamen is het rekenonderwijs en de rekenvaardigheden te verbeteren. De school bereidt studenten voor op de toets, bij voorkeur met aparte rekenlessen. Er zijn richtlijnen om de rekenvaardigheid van studenten te bepalen. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Voor het mbo geldt niveau 2F. Er zijn verschillende voorbeeldtoetsen beschikbaar om te oefenen. Voor de middelbare school gelden andere regels en heet het rekenexamen de rekentoets.

Referentieniveau

Op het mbo moeten studenten een rekenexamen afleggen. Om een diploma voor de entree-opleiding te behalen moet een student in ieder geval vakgericht rekenen hebben gevolgd. Voor een diploma mbo-2 moet het rekenexamen op minimaal niveau 2A worden gemaakt. Om een diploma voor mbo-3 te behalen moet het rekenexamen op niveau 2F zijn gemaakt en voor een mbo-4 diploma op niveau 3F.

Verschillende niveaus

Het rekenexamen mag op een hoger niveau worden afgelegd. Het is dus mogelijk om in plaats van of na de 2F-toets de 3F-toets te maken. Het eerder behaalde cijfer voor de 2F-toets blijft staan als voor de 3F toets geen voldoende wordt behaald. Het is ook mogelijk om na het maken van een 3F-toets alsnog een 2F-toets te maken.

Telt het rekenexamen mee voor het diploma?

Het rekenexamen telt voor leerlingen op het mbo niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. Vanaf het schooljaar 2022-2023 telt het resultaat wel mee.

Afname van de toets

Scholen nemen het rekenexamen digitaal af. Dit bespaart tijd bij het nakijken. Ook is het makkelijker om de toetsen in te roosteren. Om fraude te voorkomen krijgen leerlingen verschillende versies van de rekentoets. Alle versies hebben hetzelfde niveau.

Wanneer en hoe vaak wordt de toets afgenomen?

De school kiest zelf wanneer het rekenexamen wordt afgenomen, als deze maar binnen de 5 vastgestelde examenperiodes liggen. Het rekenexamen wordt in de tweede helft van de opleiding gemaakt. Wanneer de opleiding twee jaar of korter duurt, moet het rekenexamen in het laatste jaar gedaan worden. Elke student krijgt minimaal 2 kansen, maar de school mag meer kansen geven.

Inzage toets en resultaten

Na ongeveer een maand krijg elke student via de school het behaalde cijfer te horen. Student en docent mogen na afloop van de afnameperiode de gemaakte opgaven en gegeven antwoorden inzien. Na 1 juli worden vrijwel alle opgaven van het jaar daarvoor openbaar gemaakt. Het cijfer voor het rekenexamen blijft onbeperkt geldig binnen de opleiding, ook als een student er langer over doet.

Overstappen naar andere opleiding

Bij een overstap naar een andere opleiding mag het resultaat worden meegenomen, mits deze voldoet aan het minimale referentieniveau en de nieuwe opleiding binnen twee jaar wordt afgerond. Bijvoorbeeld; een mbo-3-student die een 3F-toets heeft gemaakt, mag deze meenemen naar een mbo-4 opleiding. Een mbo-3-student die een 2F-toets heeft gemaakt moet alsnog een 3F-toets maken op het mbo-4. Een vrijstelling moet altijd worden aangevraagd bij de examencommissie van de opleiding. Die bepaalt of een student een vrijstelling krijgt.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Als een leerling na zijn opleiding door wil stromen naar een andere opleiding moet hij soms een nieuwe rekentoets maken, zoals van mbo naar hbo. Dit heeft te maken met de referentieniveaus. Meer informatie over de rekentoets vind je op de website van de Rijksoverheid.

Aangepast rekenexamen

Net als op de middelbare school is het ook voor studenten op het mbo mogelijk om een aangepast rekenexamen te vragen: de 2ER of de 3ER toets.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Terugkoopregeling ongebruikte schoolboeken mbo

Sinds 2021 is elke mbo-school verplicht ongebruikte schoolboeken terug te kopen. Hoe werkt dat? En welke regels gelden daarbij? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bijdrage schoolkosten via mbo studentenfonds

In sommige situaties kan je kind een bijdrage krijgen uit het mbo studentenfonds. Wanneer komt je kind daarvoor in aanmerking?

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.