Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Rekenexamen mbo

Rekenexamen mbo.

Sinds het schooljaar 2022-2023 is het rekenexamen een verplicht onderdeel van de mbo-opleiding van je kind. Wat houdt het rekenexamen in? Is het een onderdeel van je diploma? En mag je de resultaten inzien? Dat vertellen we je.

Wat is het rekenexamen?

Het rekenexamen is een toets die meet of je kind goed genoeg kan rekenen. De toets is bedoeld om de rekenvaardigheden te verbeteren. Je kind wordt op school voorbereid op de toets en mogelijk biedt de mbo-school daarvoor extra rekenlessen aan. Die lessen gaan in op getallen, verhoudingen, verbanden en meten en meetkunde. Verwar het rekenexamen niet met de rekentoets. Deze laatste is bestemd voor leerlingen op de middelbare school.

Toetsafname en herkansing

De mbo-school bepaalt wanneer je kind het rekenexamen moet maken. Ook bepalen zij of je kind de toets digitaal of op papier maakt. De school kies uit twee typen rekenexamens: het digitale examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of een eigen instellingsexamen. Je kind moet al deze informatie op tijd krijgen van de mbo-school, zodat die zich goed kan voorbereiden. Heeft je kind het niet gehaald? Elke student krijgt twee kansen, maar de school mag meer kansen geven. Lees meer over de regels op de website van de Rijksoverheid.

Telt het resultaat mee?

Als je kind het rekenexamen heeft gemaakt komt het resultaat op het diploma te staan. De uitslag telt (nog) niet voor alle studenten mee. Als je kind een entreeopleiding volgt, of als je kind vóór 2022 met de opleiding is begonnen dan telt de uitslag niet mee. Is je kind vanaf 2022 met de opleiding gestart? Dan telt het resultaat wel mee. Je kind moet in dat geval minimaal een 6 halen voor het rekenexamen. Als het cijfer voor Nederlands een 6 of hoger is, mag je kind het rekenexamen ook met een 5 afsluiten. Ook een 4,5 wordt afgerond naar een 5.

Inzage toets en resultaten

Bij digitale examens krijgt je kind na afloop gelijk de uitslag te zien. Op het scherm staan dan de opgaven, antwoorden en wat de antwoorden hadden moeten zijn. Gebruikt de school van je kind eigen instellingsexamens? Dan maakt de mbo-school zelf de regels over bijvoorbeeld inzage en herkansing. Deze regels staan in

Overstappen naar andere opleiding

Stapt je kind over naar een andere opleiding binnen het mbo? Dan kan je kind voor het rekenexamen een vrijstelling aanvragen bij de examencommissie van de opleiding. Heeft je kind het rekenexamen op het goede niveau al afgerond met een goed cijfer? Dan krijg je in principe een vrijstelling. Contactgegevens van de examencommissie kun je vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de mbo-school.

Aangepast rekenexamen

In sommige gevallen komt je kind in aanmerking voor een aangepast rekenexamen: het ER-examen. Bijvoorbeeld als je kind te maken heeft met dyscalculie of andere rekenproblemen. Het examen is niet makkelijker, maar je kind mag meer hulpmiddelen gebruiken zoals een rekenmachine en rekenkaarten. Ook krijgt je kind meer tijd voor het examen. Je kunt hier echter niet zomaar aanspraak op maken. De rekenproblemen moeten al eerder zijn vastgesteld (bijvoorbeeld op de middelbare school), je kind is door de mbo-school getraind voor het aangepaste examen én er is een dossier waarin dit alles is opgenomen. Aanvragen kan bij de examencommissie. Contactgegevens vind je in de OER.

Vanaf het studiejaar 2022-2023 hebben studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie de mogelijkheid om in periode 1, 2, 3, 4 en 5 het ER-examen af te leggen. Voor studenten die vanaf 1 augustus 2022 starten, of zijn gestart in het eerste leerjaar op het mbo gelden de nieuwe rekeneisen. Het cijfer van het examen telt wel mee voor het behalen van het diploma. Voor studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie bestaat er geen apart examen meer. Wel mogen ze gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rekenmachine, rekenkaarten, het laten voorlezen van de tekst, het arceren van tekst, het vergrote van tekst, plaatjes en grafieken etc. Daarnaast kan de school voor de rekenzwakke studenten ook extra tijd inplannen om het examen te maken.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer
Dossier

Regels rondom werktijden stage

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden.

Lees meer
Dossier

Stagediscriminatie

Het mag niet, maar helaas gebeurt het wel: stagediscriminatie.

Lees meer
Dossier

Mbo-opleiding kiezen: tips voor ouders

Hoe kies je een mbo-opleiding? We laten het zien.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.