Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Speciaal basisonderwijs.

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden en voor kinderen die veel moeite hebben met leren. Op het speciaal basisonderwijs krijgt uw kind de standaard lesstof en is er meer tijd en aandacht voor uw kind.

Voor wie

Het speciaal basisonderwijs (sbo of sbao) is voor leerlingen met lichte problematiek waarvoor de reguliere basisschool geen ondersteuning kan geven. Het gaat dan om kinderen met opvoedings- en gedragsproblemen en kinderen die veel moeite hebben met leren.

Meer aandacht

Op een speciale basisschool is er meer tijd en aandacht voor uw kind. De groepen zijn kleiner: gemiddeld 15 leerlingen per klas. De klas is daardoor rustiger. Uw kind krijgt meer aandacht van de leerkracht en heeft minder last van prikkels. Bovendien is er binnen de school meer expertise aanwezig. Er zijn speciaal geschoolde medewerkers, zoals een psycholoog, speltherapeut of logopedist.

Het onderwijs

Het speciaal basisonderwijs valt onder de Wet op het primair onderwijs, net als reguliere basisscholen. Dat betekent dat uw kind dezelfde lesstof krijgt aangeboden. Uw kind heeft wel langer de tijd om zich de lesstof eigen te maken. Tot het eind van het schooljaar waarin uw kind 14 jaar wordt mag uw kind op de speciale basisschool blijven. Uw kind kan ook eerder doorstromen als u en de school vinden dat uw kind daar aan toe is. Na de speciale basisschool stromen de meeste kinderen door naar een reguliere middelbare school.

Toelating en terugstromen

Niet ieder kind kan naar een speciale basisschool. Voor toelating is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Gaat het goed met uw kind op het speciaal basisonderwijs? Dan is het soms mogelijk dat uw kind terugstroomt naar het reguliere onderwijs. Ook daarvoor kunt u terecht bij het samenwerkingsverband.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cluster-1-scholen en cluster-2-scholen

Voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (taalontwikkelingsstoornissen) onderwijs gelden aparte regels.

Lees meer
Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.