Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Naar speciaal (basis)onderwijs > Speciaal basisonderwijs (sbo)

Speciaal basisonderwijs (sbo).

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de reguliere basisschool. Het betreft leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben. De kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. Bijvoorbeeld kinderen met ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme, of kinderen die moeite hebben met leren.

Voor wie

Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen met lichte problematiek waarvoor de reguliere basisschool geen ondersteuning kan geven. Het gaat dan om kinderen met opvoedings- en gedragsproblemen en kinderen die veel moeite hebben met leren.

Meer aandacht

Op een speciale basisschool is er meer tijd en aandacht voor uw kind. De groepen zijn kleiner: gemiddeld 15 leerlingen per klas. De klas is daardoor rustiger. Jouw kind krijgt meer aandacht van de leerkracht en heeft minder last van prikkels. Bovendien is er binnen de school meer expertise aanwezig. Er zijn speciaal geschoolde medewerkers, zoals een psycholoog, speltherapeut of logopedist.

Het onderwijs

Het speciaal basisonderwijs valt onder de Wet op het primair onderwijs, net als reguliere basisscholen. Dat betekent dat jouw kind dezelfde lesstof krijgt aangeboden. In dat geval is er langer de tijd om de lesstof eigen te maken. Tot het eind van het schooljaar waarin jouw kind 14 jaar wordt mag die op de speciale basisschool blijven. Jouw kind kan ook eerder doorstromen als jij en de school vinden dat dat mogelijk is. Na de speciale basisschool stromen de meeste kinderen door naar een reguliere middelbare school.

Toelating en terugstromen

Niet ieder kind kan naar een speciale basisschool. Voor toelating is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Gaat het goed met jouw kind op het speciaal basisonderwijs? Dan is het soms mogelijk dat jouw kind terugstroomt naar het reguliere onderwijs. Ook daarvoor kun je terecht bij het samenwerkingsverband.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Symbiose onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Cluster-1-scholen en cluster-2-scholen

Voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (taalontwikkelingsstoornissen) onderwijs gelden aparte regels.

Lees meer
Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.