Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Naar speciaal (basis)onderwijs > Aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Aanmelding en toelating speciaal onderwijs.

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband. Met de verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op een speciale (basis)school.

Het lukt niet op een reguliere school

Zodra blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de reguliere school of zij uw kind passende ondersteuning kan bieden. Soms is dat niet mogelijk. Dan gaat uw kind over naar het speciaal (basis)onderwijs. Is vooraf al duidelijk dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden? Dan kunt u uw kind direct aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs.

Speciaal (basis)onderwijs

Het ‘speciaal (basis)onderwijs’ is een verzamelnaam voor het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Toelatingsprocedure

De school waar uw kind naar toe gaat of waar u uw kind heeft ingeschreven, bekijkt of uw kind voldoet aan de eisen voor het speciaal (basis)onderwijs. Is dat het geval? Dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het samenwerkingsverband. Er is dan in ieder geval een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd wanneer een leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal (basis)onderwijs. In dat plan staat ook de procedure omschreven en hoe het contact met ouders verloopt. Het samenwerkingsverband is in ieder geval verplicht om zich bij de beslissing te laten adviseren door twee deskundigen. Het ondersteuningsplan is meestal te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. In dat geval is uw toestemming nodig.

Twee deskundigen

Twee deskundigen geven het samenwerkingsverband advies over passende ondersteuning voor uw kind. De eerste is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Wie de tweede deskundige is hangt af van de hulpvraag van uw kind. De deskundigen hebben informatie over uw kind nodig om een goed advies te geven. Zij houden zich hierbij aan de privacyregels.

Beslissing

Het samenwerkingsverband neemt op basis van het ondersteuningsplan en de adviezen van de deskundigen een beslissing. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring? Dan krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Daarin staat tot welke soort school uw kind is toegelaten en tot wanneer de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Met de verklaring kunt u uw kind inschrijven bij een school voor speciaal (basis)onderwijs. De reguliere school regelt een plek voor uw kind op een speciale (basis)school, maar u kunt ook kiezen voor een andere school van hetzelfde type.

Geweigerd

Ook een school voor speciaal (basis)onderwijs mag uw kind weigeren. Dat kan als uw kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt, wanneer er geen plek meer is op de school of wanneer ouders de grondslag van de school niet willen accepteren.

Niet eens met beslissing

Een toelaatbaarheidsverklaring mag zonder toestemming van ouders worden aangevraagd. Dat kan echter niet zomaar. Eerst moet de school onderzoeken of zij zelf de benodigde ondersteuning kan geven. U mag ook verwachten dat de school al een langere periode met u in gesprek is over de problemen op school. Als de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt zonder uw instemming heeft u het recht om dit vooraf te weten. De school moet aantonen dat er met u is overlegd en dat er geprobeerd is om er samen uit te komen. Daarnaast moet de school zich houden aan de privacyregels rondom het uitwisselen van gegevens. Heeft de school niet met u overlegd? Of komt u er niet uit met de school? Lees wat u in dat geval kunt doen.

Als het niet lukt op speciaal onderwijs

Soms lukt het ook niet op het speciaal onderwijs. Dan kan samen met het samenwerkingsverband gezocht worden naar een andere oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een plek op een OPDC of een reboundfaciliteit zijn. In ieder geval is het belangrijk om te voorkomen dat uw kind thuis komt te zitten.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cluster 1 en 2 scholen

Voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (taalontwikkelingsstoornissen) onderwijs gelden aparte regels.

Lees meer
Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.

Lees meer
Dossier

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.