Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Extra ondersteuning op school.

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om jouw kind goed te begeleiden op school. De scholen in het samenwerkingsverband maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Als het de school niet zelf lukt

De school kijkt altijd eerst zelf wat zij kan doen om jouw kind te helpen en maakt hierover afspraken met ouders. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden? De school vraagt dan het samenwerkingsverband om hulp. Iemand van het samenwerkingsverband kan meepraten en meedenken over de inzet van extra hulp op school.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke mogelijkheden er voor extra ondersteuning op school zijn. Het aanbod kan per school verschillen. De ene school heeft bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met autisme. En een andere school besteedt misschien meer aandacht aan hoogbegaafde leerlingen.

Arrangementen van het samenwerkingsverband

De meeste samenwerkingsverbanden bieden hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat jouw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van bijles zijn, of een orthopedagoog die een groep kinderen op school structureel begeleidt. Elk samenwerkingsverband maakt in een ondersteuningsplan eigen afspraken over hun aanbod. Welke afspraken er in jouw regio zijn kun je bij het betreffende samenwerkingsverband navragen.

Het lukt niet op een reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat een kind dan over naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor is goedkeuring van het samenwerkingsverband nodig.

Cluster 1 en 2 scholen

Cluster 1 en 2 scholen zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband. Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis hebben kun je aanvragen via de commissie van onderzoek van cluster 1 en 2 scholen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult.

Lees meer
Dossier

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer
Dossier

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Dossier

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders of wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.