Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > De school doet onderzoek

De school doet onderzoek.

Als u zich zorgen maakt over uw kind op school, dan kunt u dat het beste met de leerkracht, mentor, de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken.

Schoolondersteuningsplan
Wat uw school voor uw kind kan betekenen staat opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel en in de schoolgids. Wanneer deze begeleiding niet tot een oplossing leidt kan de school, met uw toestemming, de hulp van een schoolbegeleidingsdienst of onderwijsadviesdienst inroepen.

Onderzoek
Onderzoek in samenwerking met de school kan inzicht bieden in de onderliggende oorzaken van de problemen en biedt aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. Een onderzoek kan didactisch (naar schoolse kennis en vaardigheden) of psychologisch zijn (naar intelligentie en persoonlijkheid). Uit het school onderzoek blijkt of een kind voldoet aan criteria om een diagnose te krijgen. Informeer vooraf wel bij de school wat deze met de onderzoeksgegevens doet.

Zorgbudget
De school beschikt over een zorgbudget dat kan worden ingezet voor onderzoek en extra zorg in de klas. Over het algemeen is dit budget toereikend voor de benodigde zorg op school. Soms kan het zijn dat er een beroep wordt gedaan op het betalen van de kosten door ouders. Dan kunnen ouders bij de eigen zorgverzekeraar of bij de gemeente vragen om vergoeding van de begeleiding of hulpmiddelen. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of de jeugd-/schoolarts nodig.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.