Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Onderzoek en diagnose > De school doet onderzoek

De school doet onderzoek.

Als jij je zorgen maakt over jouw kind op school, dan kun je dat het beste met de leerkracht, mentor, de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken.

Schoolondersteuningsprofiel

Wat de school van jouw kind kan betekenen staat opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel en in de schoolgids. Wanneer deze begeleiding niet tot een oplossing leidt kan de school, met jouw toestemming, de hulp van een schoolbegeleidingsdienst of onderwijsadviesdienst inroepen.

Onderzoek

Onderzoek in samenwerking met de school kan inzicht bieden in de onderliggende oorzaken van de problemen en biedt aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. Een onderzoek kan didactisch (naar schoolse kennis en vaardigheden) of psychologisch zijn (naar intelligentie en persoonlijkheid). Uit het school onderzoek blijkt of een kind voldoet aan criteria om een diagnose te krijgen. Informeer vooraf wel bij de school wat deze met de onderzoeksgegevens doet.

Delen onderzoek

Als de school opdracht geeft om onderzoek te doen naar jouw kind geldt het blokkeringsrecht. Dit betekent dat de ouders (en leerling) als eerste op de hoogte gebracht moeten worden van de resultaten van een onderzoek. De ouder mag zelf besluiten of het onderzoek wel of niet gedeeld wordt met de school. Ook als het onderzoek gedaan is onder verantwoordelijkheid van de school.

Zorgbudget

De school beschikt over een zorgbudget dat kan worden ingezet voor onderzoek en extra zorg in de klas. Over het algemeen is dit budget toereikend voor de benodigde zorg op school. Soms kan het zijn dat er een beroep wordt gedaan op het betalen van de kosten door ouders. Dan kunnen ouders bij de eigen zorgverzekeraar of bij de gemeente vragen om vergoeding van de begeleiding of hulpmiddelen. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of de jeugd-/schoolarts nodig.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.