Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Dyslexie.

Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die leesproblemen op school kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren wanneer het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt.

Dyslexiezorg en kosten

Bij ernstige dyslexie kan uw kind dyslexiezorg krijgen. Sinds 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en betaling van deze zorg. Zij werken samen met de school en de jeugd-GGZ. De zorgverzekeraar heeft geen rol meer bij dyslexiezorg, ook niet in de aanvullende verzekering.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.