Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Ziekte.

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs aan een ziek kind zoveel mogelijk doorgaat.

Deze verantwoordelijkheid geldt ook als de leerling op school, in het ziekenhuis of thuis verblijft. Er moet een lesplan worden opgesteld en er moet worden geregeld dat het kind daadwerkelijk les krijgt. In principe wordt het onderwijs aan het zieke kind verzorgd door de leerkracht.

Ondersteuning school

Voor ondersteuning kan de school een beroep doen op een onderwijsbegeleidingsdienst, Ziezon (landelijke netwerk ziek zijn en onderwijs) of een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer
Dossier

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen.

Lees meer
Dossier

Autisme

Kinderen met het autisme spectrum stoornis hebben moeite met sociale communicatie, kennen beperkte interessegebieden en vertonen herhalingsgedrag.

Lees meer
Dossier

Beperking of handicap

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.