Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Ziekte.

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs aan een ziek kind zoveel mogelijk doorgaat.

Deze verantwoordelijkheid geldt ook als de leerling op school, in het ziekenhuis of thuis verblijft. Er moet een lesplan worden opgesteld en er moet worden geregeld dat het kind daadwerkelijk les krijgt. In principe wordt het onderwijs aan zieke kinderen verzorgd door de leerkracht.

Ondersteuning school

Voor ondersteuning kan de school een beroep doen op een onderwijsbegeleidingsdienst, Ziezon (landelijke netwerk ziek zijn en onderwijs) of een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Inleiding passend onderwijs

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen.

Lees meer
Dossier

Doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis

Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vallen onder cluster-2.

Lees meer
Dossier

Blind of slechtziend

Kinderen met een visuele beperking zijn blind of in meer of mindere mate slechtziend.

Lees meer
Dossier

Gedragsproblemen

Alle kinderen en jongeren zijn weleens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of houden zich niet aan afspraken.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.