Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school > Communicatie met ouders > Tips voor het gesprek op school

Tips voor het gesprek op school.

Veel scholen berichten ouders drie of vier keer per jaar over de resultaten van de leerlingen. Vaak kunnen ouders dan met de leerkracht of mentor van hun kind in gesprek gaan. Zo’n gesprek tussen ouders en school kent verschillende namen: oudergesprek, 10-minutengesprek, tafeltjesavond, oudercontact, of voortgangsgesprek.

Hoe kunnen ouders dit moment effectief en zinvol gebruiken? De volgende vijf stappen kunnen ouders helpen om het gesprek met school goed voor te bereiden. Ouders kunnen onderstaande stappen ook voor andere gesprekken op school gebruiken.

 1. Ga naar het (ouder)gesprek

Het is belangrijk dat ouders en school regelmatig contact met elkaar hebben. Het uitreiken van het rapport kan daar een goede aanleiding voor zijn. Maak gebruik van de uitnodiging en probeer altijd te gaan, ook als uw kind een goed rapport heeft. U laat dan merken dat u het belangrijk vindt om over uw kind in gesprek te gaan. Zo werkt u aan het opbouwen van een positieve relatie met de leerkracht en de school van uw kind.

U mag als ouder altijd iemand meenemen. Dat kan een expert zijn zoals een logopedist of fysiotherapeut, maar ook de buurvrouw of opa of oma. Het kan helpen als er een paar extra oren meeluistert of er iemand bij is die wat meer emotionele afstand kan nemen van het gesprek.

 1. Bespreek vooraf met uw kind hoe het gaat op school

Voordat u naar het gesprek op school gaat, is het belangrijk om eerst thuis met uw kind een gesprek te hebben. Vraag uw kind hoe het gaat op school. Wat vindt hij/zij leuk en wat niet? Als uw kind net een rapport heeft gekregen kunt u om een eigen reactie vragen. Zo heeft u ook vanuit uw kind al veel informatie om een gesprek op school te voeren.

Op steeds meer scholen gaan leerlingen zelf mee naar het gesprek op school. Vraag hierover naar de afspraken van de school of onderzoek of de school hiervan beleid kan maken.

 1. Bedenk wat u wilt vragen

Een gesprek op school is vaak snel voorbij. Het is daarom goed thuis alvast te bedenken waarover u het zou willen hebben. Het kan zijn dat u naar aanleiding van het rapport van uw kind al een aantal vragen of bespreekpunten heeft kunnen bedenken. Maak er een lijstje van, zet die op papier en neem die mee naar het gesprek.

Voorbeeldvragen:

 • wat zijn de sterke punten van mijn kind?
 • wat kan beter?
 • welke rol is daarin voor de school?
 • welke rol is daarin voor de ouder?

Een gesprek op school hoeft zeker niet alleen over het rapport te gaan. Het is juist ook een moment om te horen of uw kind het naar zijn zin heeft op school.

Voorbeeldvragen:

 • hoe is mijn kind in de klas?
 • wat doet hij/zij graag op school?
 • hoe ligt mijn kind in de groep?
 1. Bedenk wat u wilt vertellen

Besef dat u als ouder juist vanuit de thuissituatie belangrijke en nuttige informatie heeft voor de leerkracht over uw kind. Het kan goed zijn om dat met de leerkracht te delen. Bedenk daarom van te voren wat u over uw kind wilt vertellen. Een kind kan zich thuis heel anders gedragen dan op school. Dan is het goed dat de leerkracht daarvan op de hoogte is.

Vertelsuggesties:

 • hoe uw kind thuis is;
 • wat uw kind thuis over school vertelt;
 • hoe uw kind met huiswerk om gaat;
 • welke dingen uw kind thuis graag doet.
 1. Vraag om uitleg, voorbeelden en afspraken

Met de leerkracht bespreekt u wat uw kind nodig heeft om het op school goed te doen en hoe u daar samen met school aan kunt bijdragen. Bij alle dingen die de leerkracht over uw kind vertelt, is het belangrijk dat u als ouder snapt waar het over gaat. Vraag gerust om extra uitleg en vooral ook concrete voorbeelden.

Als het gaat om een verbeterplan is haalbaarheid belangrijk.  Er kan eventueel samen met de leerkracht een klein doel opgesteld worden. Probeer daarbij zo specifiek mogelijk te zijn. Dus niet ‘we gaan de studiehouding van Casper verbeteren’. Dat is te groot. Neem eerst één onderdeel van die studiehouding zoals ‘Casper heeft het huiswerk voor rekenen elke dinsdagavond af’.

Misschien zijn er tijdens het gesprek verder nog afspraken gemaakt. Dan is het goed dat die op papier worden gezet. Spreek dan ook meteen af wanneer en hoe u als ouder hierover met de leerkracht opnieuw spreekt. Dat kan met een vervolgafspraak, maar eventueel ook met een berichtje via de e-mail. Als het maar duidelijk is hoe de afspraken een vervolg krijgen.

Ook als u vindt dat er nog meer dingen besproken hadden moeten worden, kunt u om een vervolgafspraak vragen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Overgaan en zittenblijven

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Rapport

Een schoolrapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school.

Lees meer
Dossier

Startgesprek

Steeds meer scholen organiseren een start- of kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar.

Lees meer
Dossier

Gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben beiden recht op dezelfde informatie over hun kind. De school stelt zich daarbij neutraal op.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.